Informatie coronavirus voor ondernemers

Veel ondernemers zijn hard getroffen door de coronamaatregelen. Hier leest u de stand van zaken rond regels en regelingen. We proberen dit overzicht zo actueel mogelijk te houden. Vindt u niet de informatie die u zoekt, neem dan contact met ons op per e-mail via ondernemersplein@zeist.nl of per telefoon via telefoonnummer 14 030.

Het Kamer van Koophandel Coronaloket is telefonisch bereikbaar en biedt online veel nuttige informatie voor ondernemers. Ook op de website van MKB-Nederland staat veel informatie per branche/sector.

De belangrijkste coronamaatregelen voor ondernemers:

Winkels

Er geldt geen maximum aantal personen meer. Wel moet aan de 1,5 meterregel worden voldaan. Dit geldt onder andere ook voor musea en bibliotheken.

Horeca

 • Reserveren is verplicht (vooraf of aan de deur)
 • Een gezondheidscheck is verplicht
 • Hygiënemaatregelen worden nageleefd
 • Aan alle gasten moet een vaste zitplaats toegewezen worden aan een tafel of aan de bar
 • Gasten houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen)
 • Onder voorwaarden mogen op terrassen kuchschermen worden geplaatst, als alternatief voor de 1,5 meter afstand
 • Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op het houden van 1,5 meter afstand
 • Het is verplicht om gasten te vragen om naam en contactgegevens, voor een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. De gegevens worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek, en moeten 14 dagen bewaard worden. Daarna moeten de gegevens vernietigd worden. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als ze geen contactgegevens achter willen laten, hoeven ze niet geweigerd te worden.
 • Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven nog gesloten.

Sport en vrije tijd

Sportscholen, sauna’s en casino’s kunnen weer open. Ook sportkantines inclusief bijbehorende terrassen mogen weer open, onder dezelfde voorwaarden als de horeca.

Evenementen als kermissen en braderieën zijn weer mogelijk. Vergunningplichtige buitenactiviteiten zoals festivals en sportevenementen zijn onder deze voorwaarden ook weer toegestaan. Houd wel rekening met de tijd die de gemeente nodig heeft om de vergunning te verlenen. Hier staat 8 weken voor.

Grote bijeenkomsten

Onder voorwaarden geldt geen maximum aantal personen meer. Wel zijn er verschillen tussen bijeenkomsten binnen, en bijeenkomsten buiten.

Binnen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Een andere voorwaarde is dat er gewerkt wordt met reserveringen. Deelnemers moeten vooraf op gezondheid worden gecheckt. Zonder reservering en gezondheidscheck geldt een maximum van 100 personen (personeel telt niet mee). Mits voldoende afstand kan worden gehouden. Deze versoepeling geldt voor horeca, musea, bioscopen, culturele instellingen, georganiseerde samenkomsten, congrescentra, bruiloften, uitvaarten, et cetera.

Ook voor samenkomsten in de buitenlucht geldt geen maximum aantal mensen meer. Mits er aan de afstandsregels wordt voldaan, er vaste zitplaatsen zijn, er wordt gewerkt met reserveringen en er een gezondheidscheck vooraf plaatsvindt. Dit geldt voor bijvoorbeeld voor festivals. Zonder gezondheidscheck, reservering of zitplek is het maximum 250 personen. De afstandsregel geldt dan ook.

Openbaar vervoer

In het openbaar vervoer zijn alle zitplaatsen weer toegankelijk. Niet-medische mondkapjes blijven verplicht.

In touringcars en taxi’s mogen alle zitplaatsen worden bezet, zolang passagiers een mondkapje dragen en er vooraf een gezondheidscheck plaatsvindt.

Er zijn verschillende steunmaatregelen voor ondernemers. Het zogeheten tweede noodsteunpakket loopt van 1 juni tot 30 september. Op 1 oktober gaat het derde steunpakket in. De belangrijkste regelingen voor ondernemers gaan door tot eind juni 2021, maar in aangepaste vorm. De regelingen worden langzaam versoberd en afgebouwd. Lees meer informatie over de aanpassingen in het derde steunpakket. Hieronder vindt u een overzicht van alle regelingen.

MKB-Nederland heeft de coronacalculator ontwikkeld. Hiermee ziet u snel op welke regelingen u recht heeft.

Overzicht steunmaatregelen
TegemoetkomingVoor wie?Waar aanvragen?
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)Werkgevers met tenminste 20% omzetverliesUWV.nl
Overbrugging zelfstandige ondernemers (TOZO 2)Zelfstandige ondernemers, waaronder ZZP'ersRSD.nl
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)Voor ondernemers die het meest geraakt zijn door de overheidsmaatregelen rond het coronavirusRVO.nl
Tegemoetkoming: halvering gemeentelijke precariobelastingOndernemersGaat automatisch
Corona overbruggingsregelingVoor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-ersRegionale ontwikkelingsmaatschappijen
Uitstel van belastingbetalingAlle ondernemers en ZZP'ersBelastingdienst.nl/coronavirus
Verlaging invorderingsrenteAlle ondernemers en ZZP'ersGaat automatisch
Verlaging belastingrentesAlle ondernemers en ZZP'ersGaat automatisch
Wijziging voorlopige aanslagAlle ondernemers en ZZP'ersMijn belastingdienst (Zakelijk)
Uitstel betaling gemeentebelastingen (waaronder toeristenbelasting)Alle ondernemersBghU.nl
Verruiming borgstelling MKBZZP en MKB
(met uitzondering van enkele sectoren, zie rvo.nl/bmkb)
Uw kredietverstrekker
Borgstellingskrediet Landbouw (BL)Agrarische ondernemersUw kredietverstrekker
Garantie Ondernemingsfacaliteit (GO-regeling)MKB en GrootbedrijfUw kredietverstrekker
QreditsZelfstandigen en MKBQredits.nl

 • URECA-loket (Utrecht Region Economische Corona Alliantie). Voor:

  • praktische vragen over bijvoorbeeld financiering of personeel
  • klankbord met collega-ondernemers
  • versterking van het regionale netwerk

 • ZZP Helpt is een platform dat in deze periode van crisis, vraagstukken van het MKB samenbrengt met de beschikbare tijd, kennis en kunde van ZZP-ers/freelancers op het gebied van HR, IT, Finance en sales en (online) marketing.
 • Via het platform Regionaal Inkopen vindt u snel ondernemers/toeleveranciers in Zeist en omgeving én wordt u als ondernemer snel gevonden.
 • Ondernemend In Zeist deelt verhalen van ondernemers over hoe zij ondernemen in corona tijd.
 • Zeist voor Zeist – Omzien naar elkaar in tijden van crisis. Deze website bundelt lokale initiatieven in Zeist.
 • #Supportyourlocals laat zien hoe de winkels in het centrum van Zeist ook digitaal te vinden zijn.
 • NLWerktDoor helpt bedrijven door vraag en aanbod te verbinden. Op het gebied van personeel, diensten en materieel. En ook om nieuwe business-to-business-kansen te benutten. Samen innovatieve oplossingen bedenken, als bedrijven en in sectoren, om te kunnen blijven ondernemen.
 • Nu Digitaal - Ondernemers kunnen steun krijgen bij het digitaliseren van hun bedrijfsactiviteiten. ‘Nu Digitaal’ is speciaal ontwikkeld voor ondernemers waarvan het bedrijfsmodel door de coronacrisis onder druk staat. Het programma biedt ondernemers een pakket met hulpmiddelen, waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden.

Voor veel branches zijn brancheprotocollen beschikbaar. Hierin staan praktische tips over hoe u veilig uw werk kunt doen, rekening houdend met de coronamaatregelen. De overheid beschouwt de protocollen als een afspraak van de sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. Een vastgesteld protocol is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening.

De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie of de brandweer) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van het protocol. Een vastgesteld protocol betekent nog niet dat er toestemming is voor de sector om weer open te gaan. Daarvoor is nog een besluit van de overheid nodig.

Brancheprotocollen zijn onder andere te vinden op de volgende websites: