Informatie coronavirus voor ondernemers

Hier vindt u informatie voor ondernemers over de situatie in verband met het coronavirus. Wij hopen u hiermee inzicht te bieden in deze bijzondere tijden. De informatie verandert op dit moment nog voortdurend; wij vragen u daarom om de nieuwsberichten goed te volgen.

Hier vindt u meer informatie over de maatregelen die in Zeist genomen zijn, voor onder andere winkels, horeca, weekmarkt en recreatiebedrijven.

Overzicht korte en lange termijn regelingen

De Kamer van Koophandel heeft een goed overzicht gemaakt van de korte en lange termijn regelingen voor ondernemers.

Bekijk overzicht regelingen

De belangrijkste regelingen zijn:

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) waaronder ZZP'ers

  •  Deze wordt in de gemeente Zeist uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst. Meer informatie over indienen aanvraag TOZO. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met de RSD via corona@rsdkrh.nl of via telefoonnummer 030 692 9455.
  • Op krijgiktozo.nl kunt u met het beantwoorden van een aantal vragen zelf eenvoudig nagaan of u recht heeft op deze overbruggingsregeling.

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoud van Werkgelegenheid (NOW)

  • De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunt u uw werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. Meer informatie over indienen aanvraag NOW

 • Compensatieregeling

  • € 4.000,- voor direct getroffen ondernemers. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze tegemoetkoming is alleen voor ondernemers in de hardst getroffen branches. Welke dat zijn, leest u op de website van de RVO.  Meer informatie over de compensatieregeling.

 • Uitstel betalen belastingen

  • Neem voor meer informatie over betalingsuitstel van belasting contact op met de Belastingdienst.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met het Ondernemersplein van de gemeente Zeist via ondernemersplein@zeist.nl of via telefoonnummer 14 030.

Het kabinet heeft op 17 maart een pakket nieuwe maatregelen genomen ter bescherming van banen en economie en om de gevolgen voor ondernemers op te vangen. Lees meer over deze steunmaatregelen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van andere vragen en antwoorden.

De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) int voor de gemeente Zeist de gemeentelijke belastingen. De BghU gaat door met het opleggen van belastingaanslagen, maar wel in mindere mate dan gebruikelijk. Ze verstuurt voorlopig geen herinneringen en aanmaningen. Lees meer over gemeentelijke belastingheffing en corona.

Ook de waterschappen hebben soepelere betalingsregelingen ingevoerd. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Lees meer over inning waterschapsbelasting en corona.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een ‘wegwijzer’, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers.

De KvK heeft ook een ‘coronaloket’, dat telefonisch bereikbaar is via telefoonnummer 0800 2117.

Business.gov

For non Dutch speaking entrepreneurs the information can be found at the website of Business.gov.

Belastingdienst

Voor ondernemers en zzp-ers die in de problemen zijn gekomen door het coronavirus heeft de Belastingdienst een aantal maatregelen genomen om hen door deze periode heen te helpen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De RVO heeft een actueel overzicht over de gevolgen van het coronavirus voor internationaal zaken doen. Het gaat hierbij onder meer om landenpagina's (risicogebieden) en om aanpassing van enkele financieringsregelingen.

Buitenlandse zaken

Voor een overzicht van alle reisadviezen kunt u terecht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

ONL

Op de website van brancheorganisatie voor ondernemers ONL staat over het coronavirus een overzicht van veel gestelde vragen.

MKB-Nederland

MKB-Nederland bundelt alle informatie over het coronavirus op hun website. Waaronder ook een voorbeeldbrief aan medewerkers.

Evofenedex

Brancheorganisatie voor de transportwereld Evofenedex geeft bedrijven een coronavirus-check. Transport en Logistiek Nederland houdt een liveblog bij.

InRetail

Winkeliers kunnen met vragen over het coronavirus terecht bij branchevereniging InRetail.

Koninklijke Horeca Nederland

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland heeft alle informatie voor horecabedrijven op een rij gezet en heeft een overzicht met veel gestelde vragen.

Hiswarecron

De Hiswarecron heeft een corona helpdesk voor ondernemers in de gastvrijheidseconomie.

AWVN

Op de website van werkgeversvereniging AWVN staat een overzicht met veel gestelde vragen.

UWV

Op de website van het UWV staat een overzicht met veel gestelde vragen voor werkgevers.

Maatregelen van banken

In aanvulling op het pakket van het kabinet zijn banken met gezamenlijke maatregelen gekomen om hun zakelijke klanten meer lucht geven.

Overzicht noodpakket voor banen en economie

Hieronder vindt u een overzicht van tijdelijke financiële regelingen

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen
TegemoetkomingRegeling is openVoor wie?Waar aanvragen?
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)NeeWerkgevers met tenminste 20% omzetverliesUWV.nl
Coulance rond schriftelijk vastleggen vast contractJaWerkgeversBelastingdienst.nl/coronavirus
Overbrugging zelfstandige ondernemers (TOZO)JaZelfstandige ondernemers, waaronder ZZP'ersRSD.nl
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)JaMKB ondernemers die direct getroffen worden door overheidsmaatregelen
(mits fysieke inrichting buitenshuis en actief in geselecteerde sectoren)
rvo.nl/tegemoetkomingcorona
Uitstel belastingen
TegemoetkomingRegeling is openVoor wie?Waar aanvragen?
Uitstel van belastingbetalingJaAlle ondernemers en ZZP'ersBelastingdienst.nl/coronavirus
Verlaging invorderingsrenteJaAlle ondernemers en ZZP'ersGaat automatisch
Verlaging belastingrentesJaAlle ondernemers en ZZP'ersGaat automatisch
Wijziging voorlopige aanslagJaAlle ondernemers en ZZP'ersMijn belastingdienst (Zakelijk)
ToerismebelastingNeeBedrijven in horeca en vrijetijdbrancheBghU.nl
Versoepeling kredieten
TegemoetkomingRegeling is openVoor wie?Waar aanvragen?
Verruiming borgstelling MKBNeeZZP en MKB
(met uitzondering van enkele sectoren, zie rvo.nl/bmkb)
Uw kredietverstrekker
Borgstellingskrediet Landbouw (BL)JaAgrarische ondernemersUw kredietverstrekker
Garantie Ondernemingsfacaliteit (GO-regeling)JaMKB en GrootbedrijfUw kredietverstrekker
QreditsJaZelfstandigen en MKBQredits.nl