Aanbestedingen

De gemeente is bij het inkopen van leveringen, diensten en werken gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving. De doelen die de gemeente met haar inkopen heeft, staan beschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zeist.

Zowel Europese als nationale aanbestedingen publiceert de gemeente Zeist op Tenderned.

In de bijlagen vindt u de verdere voorwaarden en beleidsregels over aanbesteden.

Op de website www.zorginzou.nl vindt u alle informatie over hoe de gemeente Zeist, samen met 4 andere gemeenten, hulp inkoopt in het kader van de Wmo en jeugdhulp.

Overleg met gecontracteerde aanbieders vindt plaats via de overlegstructuur ‘Zorg om tafel’.