Aanbestedingen

De gemeente is bij het inkopen van leveringen, diensten en werken gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving. De doelen die de gemeente met haar inkopen heeft, staan beschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zeist.

Zowel Europese als nationale aanbestedingen publiceert de gemeente Zeist op Tenderned.

Lokaal inkopen

De gemeente vindt lokaal inkopen belangrijk. In overleg met ondernemersvereniging ZZO en de buurgemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede is hiervoor een hulpmiddel tot stand gekomen: de website regionaalinkopen.nl. Hierop kunnen ondernemers uit Zeist zich registreren. Op deze manier vergroten zij hun vindbaarheid voor inkopers van de gemeente, maar ook voor andere bedrijven in Zeist.

In de bijlagen vindt u de verdere voorwaarden en beleidsregels over aanbesteden.

Op de website www.zorginzou.nl vindt u alle informatie over hoe de gemeente Zeist, samen met 4 andere gemeenten, hulp inkoopt in het kader van de Wmo en jeugdhulp.

Overleg met gecontracteerde aanbieders vindt plaats via de overlegstructuur ‘Zorg om tafel’.