Aanbestedingen

De gemeente is bij het inkopen van leveringen, diensten en werken gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving. De doelen die de gemeente met haar inkopen heeft, staan beschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zeist.

Zowel Europese als nationale aanbestedingen publiceert de gemeente Zeist op Tenderned.

In de bijlagen vindt u de verdere voorwaarden en beleidsregels over aanbesteden.

Inkoop jeugdhulp - Zorg om Tafel

Op de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt u alle informatie over de inkoop jeugdhulp - Zorg om tafel.