Duurzaam ondernemen

Veel bedrijven in Zeist zijn actief met duurzaamheid bezig. De gemeente stimuleert en ondersteunt deze duurzame initiatieven van bedrijven graag.

De gemeente kan bedrijven helpen om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen door partijen met elkaar in contact brengen of ontmoeting mogelijk maken via medewerkers van het Ondernemersplein van de gemeente. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.

Wilt u aan de slag met duurzaamheid in uw bedrijf? U kunt informatie en tips vinden op deze twee websites van de rijksoverheid:

  1. Ondernemersplein van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  2. Duurzaam ondernemen

Energie besparen is niet alleen beter voor het milieu, het levert ook geld op. Een besparing van 10 tot 20 procent is geen uitzondering. Maar waar liggen de kansen? En hoe pak je besparing structureel aan? De EnergieCoach van de gemeente Zeist kan en wil uw vragen graag beantwoorden.

Gratis advies Energiecoach

De gemeente Zeist biedt aan ondernemers in Zeist een gratis bezoek van de EnergieCoach aan. De EnergieCoach kan u helpen om uw bedrijfsvoering te verduurzamen, met name gericht op energie. Hierbij kunt u denken aan:

  • het helpen bij het opstellen van duurzaam beleid;
  • het identificeren van mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie;
  • het ondersteunen bij het opzetten van een energiemanagement systeem;
  • hoe u meer ‘grip’ kunt krijgen op uw energieverbruik en kosten.

Het bezoek kost u alleen wat tijd, ongeveer een uur.

Afspraak maken met EnergieCoach

De EnergieCoach wordt verzorgd door de Omgevingsdienst regio Utrecht, onderdeel van de gemeente Zeist.

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Erwin Mikkers van de Omgevingsdienst per e-mail e.mikkers@odru.nl of telefonisch via 088 022 50 41.

Aanleiding voor EnergieCoach-project

De gemeente Zeist streeft naar een klimaatneutrale gemeente in 2030. Dit kan alleen worden bereikt door samen te werken met alle partijen in de samenleving. ‘Zeist voor en door duurzame bedrijven’ is dan ook één van de speerpunten in het huidige beleid. Daarom is de gemeente gestart met de EnergieCoach voor bedrijven.

GPR Gebouw - voor professionals

GPR Gebouw is een online hulpmiddel voor ontwikkelaars, architecten en opdrachtgevers in de bouw om bij (ver)bouwprojecten  de duurzaamheid van het gebouw vooraf in kaart te brengen en te helpen met ontwerpkeuzes. Het is een online instrument dat concrete maatregelen vertaalt naar een prestatiescore voor duurzaam bouwen. Scores variëren van 0 t/m 10.

GPR versie 4.2

GPR Gebouw versie 4.2 is  geschikt voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en opgebouwd uit vijf verschillende thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Er zijn verschillende manieren om een bepaalde GPR Gebouw score te bereiken.  Zo kunt u per project bekijken welke keuzes het beste passen bij het ontwerp. Het gemeentelijke beleid voor duurzaam bouwen is ook vastgesteld middels GPR Gebouw.

Eis Bouwbesluit

Vanuit het Bouwbesluit geldt de verplichting om bij de aanvraag omgevingsvergunning bouwen een berekening aan te leveren van de Milieuprestatie van een gebouw. GPR Gebouw is een van de instrumenten waarmee aan de invulling van deze wettelijke eis voldaan kan worden.

Gratis gebruik GPR Gebouw

Het gebruik van GPR gebouw wordt gratis door de gemeente beschikbaar gesteld. Hiermee kunt u inzicht krijgen in de kansen voor duurzaamheid en kunt u ook voldoen  aan de wettelijke vereiste inzake de MPG-score.

Voor inlogcodes  kunt u contact opnemen met Erwin Mikkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht per e-mail e.mikkers@odru.nl of telefonisch via 088 022 50 41. U krijgt dan vrijblijvend een wachtwoord en gebruikersnaam toegestuurd.

Elk jaar stelt de gemeenteraad vast hoeveel leges betaald moeten worden wanneer iemand een vergunning aanvraagt. Leges zijn de kosten van de aanvraag van een vergunning.

De raad heeft besloten om ook voor 2019 een korting te geven op de leges van een omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning), als het bouwproject aan bepaalde eisen van duurzaamheid voldoet. Lees meer over de groene leges.