Evenementenvergunning

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Zoals een braderie, feest, muziekuitvoering, kermis of circus. Voor het organiseren van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig.

evenementenvergunning aanvragen (pdf 169 kB)

Stuur het formulier met alle bijlagen uiterlijk 8 weken voor het evenement op.

De gemeente let bij uw aanvraag onder andere op de volgende punten:

 • openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu
 • het wel of niet schenken van alcohol
 • mogelijk geluidsoverlast
 • mogelijk afsluiten van wegen
 • parkeermogelijkheden
 • het eventueel plaatsen van objecten en de grootte daarvan

Houd er rekening mee dat:

 • voor het gebruik van gemeentegrond precariobelasting in rekening wordt gebracht
 • schade aan gemeente-eigendommen en vervuiling van het openbaar gebied door de gemeente wordt hersteld of gereinigd op uw kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een evenementenvergunning bent u leges verschuldigd. De factuur wordt verzonden door de BghU.

Tarieven
OmschrijvingTarief 2020
Evenement organiseren€ 39,60
Tijdelijk schenken van alcohol, artikel 35 drank- en horecawet€ 39,60

Als u tijdens uw evenement alcohol wilt schenken, gelden een aantal voorwaarden:

 • het evenement is tijdelijk (maximaal 12 dagen achter elkaar)
 • u schenkt alleen zwak alcoholhoudende drank

Tijdelijk schenken (inloggen met DigiD)

Tijdelijk schenken (Inloggen met eHerkenning)

U heeft de volgende bijlage(n) nodig:

Meer informatie over DigiDof eHerkenning.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Schriftelijk aanvragen

Als u geen DigiD of eHerkenning heeft, dan kunt u per e-mail of post een vergunning aanvragen. Stuur het aanvraagformulier met bijlagen op naar zeist@zeist.nl of per post naar gemeente Zeist, ter attentie van Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Aanvraagformulier tijdelijk schenken (pdf, 581 kB)

Indien van toepassing:

 • plattegrond op schaal van de locatie en de geplande activiteiten
 • draaiboek/toelichting op het evenement
 • verkeerscirculatieplan
 • eventueel een lijst van alle voertuigen met kenteken/eigenaar
 • eventueel een aanvraagformulier inclusief bijlagen voor tijdelijk alcohol schenken

Per post of e-mail

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en kopieën van de benodigde documenten op naar: gemeente Zeist, ter attentie van Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u ook inscannen en met bijlagen e-mailen naar zeist@zeist.nl.

Als u een optocht wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig.

Online aanvragen

Optocht vergunning aanvragen (met DigiD) U kunt een plattegrond van de route uploaden.

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Schriftelijk aanvragen

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u per e-mail of post een vergunning aanvragen. Stuur het aanvraagformulier (eventueel) met bijlage op naar zeist@zeist.nl of per post naar gemeente Zeist, ter attentie van ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM, Zeist.

Aanvraagformulier optocht organiseren (pdf, 507 kB)

Wilt u een evenement op de evenementenborden laten plaatsen? Leest u dan eerst deze richtlijnen door en meld daarna uw evenement aan.

 • het verzoek voldoet aan één van de gestelde criteria: natuur, cultuur (lezingen, muziek, theater,kunst, monumenten), sport, koopzondagen en koopavonden en grote evenementen
 • verzoeken voor publicatie van activiteiten worden minimaal één maand voor de 1e dag van de activiteit(en) aangeleverd per email via evenementenborden@zeist.nl
 • verzoeken gaan vergezeld van een titelsuggestie en een datum
 • een bericht op de borden telt 1 regel en bevat niet meer dan 35 karakters
 • het evenement staat maximaal 2 weken op de borden

Berichtenwisseling vindt plaats op maandag in de oneven weken. Aan publicatie van berichten op de borden zijn geen kosten verbonden. Aanvragers kunnen aan publicatie geen rechten ontlenen. De medewerker Promotie Zeist beslist of, op welke wijze en wanneer een bericht op de borden geplaatst wordt.

Heeft u vragen over plaatsing op de borden, dan kunt terecht bij de medewerker Promotie van de gemeente Zeist via 14 030 of stuur een e-mail naar evenementenborden@zeist.nl.

Help ons de website verbeteren

Wij werken continu aan de verbetering van deze website. Mist u informatie, kunt u het niet vinden of heeft u een tip? Laat het ons weten. 

Help ons de website verbeteren