Standplaatsvergunning

Een standplaatsvergunning heeft u nodig voor het innemen van een standplaats op of aan de openbare weg. De gemeente maakt onderscheid tussen tijdelijke standplaatsen en vaste standplaatsen.

direct een Standplaats voor particulieren aanvragen (met DigiD)

direct een Standplaats voor bedrijven aanvragen (met eHerkenning)

U heeft de volgende bijlage(n) nodig:

  • Ingescande kopie paspoort of identiteitskaart van degene die de standplaats inneemt
  • Eventueel ingescande kopie inschrijving Kamer van Koophandel

Meer informatie over DigiDof eHerkenning

Als u geen DigiD of eHerkenning heeft, dan kunt u per post een vergunning aanvragen. Kijk daarvoor en voor meer informatie bij onderstaande alinea's.

Tijdelijke standplaats

Een tijdelijke standplaats is een niet-commerciële standplaats voor een dag. Op een tijdelijke standplaats mag niets verkocht worden, tenzij de opbrengst voor een goed doel is. Een tijdelijke standplaats mag ook ingenomen worden voor promotie-activiteiten. Contracten en commerciële verkoop is hierbij niet toegestaan.

Locaties tijdelijke standplaats:

  • winkelcentrum Belcour
  • pleintje 1e Hogeweg
  • Slotlaan (op de stoep ter hoogte van de doorsteek naar het Wilhelminapark/Huydecoperweg)

Promotiestandplaatsen zijn alleen toegestaan op Belcour.

Per post of e-mail

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en kopieën van de benodigde documenten op naar: gemeente Zeist, ter attentie van Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. U kunt het ook inscannen en met bijlagen e-mailen naar zeist@zeist.nl.

tijdelijke standplaats aanvragen Stuur het aanvraagformulier met alle bijlagen uiterlijk 3 weken van tevoren op.

Vaste standplaats

Een vaste standplaats is een standplaats die maximaal 7 dagdelen per week wordt ingenomen voor onbepaalde tijd. De locaties van vaste standplaatsen zijn vastgelegd in het standplaatsenplan van de gemeente.

Voorwaarden:

  • een vergunning voor een vaste standplaats is doorlopend en persoonlijk (dus niet op naam van een bedrijf)
  • diegene die op de vergunning staat moet ook aanwezig zijn op de standplaats. Een (eventueel) tijdelijke vervanger bij ziekte moet op de vergunning vermeld staan
  • uw aanvraag voldoet aan het standplaatsenplan
  • inschrijving Kamer van Koophandel

Wachtlijst vaste standplaatsen

Op dit moment zijn alle vaste standplaatsen bezet. U kunt jaarlijks gratis op een wachtlijst worden geplaatst. Hiervoor moet u zich elk jaar voor 15 december opgeven.

Plaatsing op wachtlijst vaste standplaats aanvragen (pdf 98 kB)

Tarieven

Tarieven standplaatsvergunning
OmschrijvingTarief 2018
Tijdelijke standplaats€ 37,15
Precariobelasting voor de standplaats per m2 per dag€ 1,55