Gebruik openbare weg

Plaatst u bouwmaterialen, containers of ander materiaal op de openbare weg of in de berm? Dan vraagt u daar een vergunning voor aan. Vraag de vergunning 8 weken van tevoren aan.

vergunning gebruik weg voor particulierenInloggen met DigiD

Vergunning gebruik weg voor bedrijven
Inloggen met eHerkenning

U heeft de volgende bijlage nodig:

  • Ingescande situatietekening (schaal 1:500) met ingetekende bomen (niet nodig voor spandoek)

Meer informatie over DigiDof eHerkenning.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Kosten

Als u een vergunning voor gebruik van de openbare weg aanvraagt moet u leges betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

OmschrijvingKosten 2020
Leges gebruik gemeentegrond€ 39,60
Precariobelasting (meer uitleg hierover)Bekijk de tarieven
Waarborgsom€ 605,95

Waarborgsom

U dient vooraf een waarborgsom te betalen in verband met herstel van mogelijke schade. Als er schade is veroorzaakt aan de openbare weg, dan wordt die op kosten van de vergunninghouder gerepareerd. Deze kosten worden dan verrekend met de waarborgsom. Als er geen schade is veroorzaakt, dan wordt de waarborgsom na afloop helemaal terugbetaald.

Spandoek

U hoeft geen vergunning aan te vragen als het spandoek:

  • maximaal 10 dagen hangt
  • 4,5 meter boven de weg hangt
  • binnen de bebouwde kom hangt
  • niet aanstootgevend is
  • geen calamiteiten en overlast veroorzaakt
  • goed is bevestigd

Het spandoek hangt goed als:

  • er 25 meter ruimte tussen een kruising en het spandoek is
  • op het trottoir 1,50 meter doorloopruimte is
  • het niet in de directe omgeving van een glasbak hangt

Als u geen DigiD of eHerkenning heeft, dan kunt u via de post of e-mail een vergunning aanvragen. Stuur het compleet ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de situatietekening op naar: Gemeente Zeist, aan team publiekszaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u ook inscannen en met bijlagen e-mailen naar zeist@zeist.nl.