Gebruik openbare weg

Als u bouwmaterialen, containers of ander materiaal plaatst op de openbare weg of in de berm, dan vraagt u daar altijd een vergunning voor aan. Vraag de vergunning 8 weken van tevoren aan.

direct een Vergunning gebruik weg voor particulieren aanvragen (met digid)

direct een Vergunning gebruik weg voor bedrijven aanvragen (met eherkenning)

U heeft de volgende bijlage nodig:

  • Ingescande situatietekening (schaal 1:500) met ingetekende bomen (niet nodig voor spandoek)

Meer informatie over DigiDof eHerkenning

Tarieven

Als u een vergunning voor gebruik van de openbare weg aanvraagt betaalt u:

Tarieven
OmschrijvingTarief 2018
Gebruik gemeentegrond (factuur wordt verzonden door de BghU)€ 31,95
Waarborgsom€ 567,85

Waarborgsom

U dient vooraf een waarborgsom te betalen in verband met herstel van eventuele schade. Als er sprake is van schade, zal die op kosten van de vergunninghouder worden hersteld. Deze kosten worden dan verrekend met de waarborgsom. Als er geen sprake is van schade wordt de waarborgsom na afloop in zijn geheel teruggestort.

Schriftelijk aanvragen

Als u geen DigiD of eHerkenning heeft, dan kunt u per post of e-mail een vergunning aanvragen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de situatietekening op naar: Gemeente Zeist, Ter attentie van team publiekszaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u ook inscannen en met bijlagen e-mailen naar zeist@zeist.nl.

Spandoek

U hoeft geen vergunning aan te vragen als het spandoek:

  • maximaal 10 dagen hangt
  • 4,5 meter boven de weg hangt
  • binnen de bebouwde kom hangt
  • niet aanstootgevend is
  • geen calamiteiten en overlast veroorzaakt
  • goed is bevestigd

Het spandoek hangt goed als:

  • er 25 meter ruimte tussen een kruising en het spandoek is
  • op het trottoir 1,50 meter doorloopruimte is
  • het niet in de directe omgeving van een glasbak hangt