Loterijvergunning

Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig. Het betreft hier kansspelen om prijzen of premies, waarbij de winnaar aangewezen wordt door kansbepaling. Deze vraagt u minimaal 6 weken voor de loterij aan bij de gemeente. Maakt de trekking van de loterij onderdeel uit van een evenement? Dan kunt u de loterijvergunning gelijk met de evenementenvergunning aanvragen.

Voor het organiseren van een kleine kansspelactiviteit (bijvoorbeeld bingo, rad van fortuin) kunt u een melding doen bij de gemeente. U doet uw melding minstens 2 weken voor de geplande datum. Maakt de melding onderdeel uit van een aanvraag voor een evenementenvergunning? Dan mag u de melding aangeven in die aanvraag.

Loterijvergunning
Inloggen met eHerkenning

Via de post aanvragen

Als u geen eHerkenning heeft, dan kunt u via de e-mail of post een vergunning aanvragen. Stuur het aanvraagformulier op naar zeist@zeist.nl of per post naar gemeente Zeist, aan Team Administratie, Postbus 513, 3700 AM, Zeist.

Loterijvergunning aanvragen (Pdf, 327 kB)

Voorwaarden loterijvergunning

  • de vergunning kan alleen worden aangevraagd door of namens een stichting of vereniging
  • het doel van de loterij is van algemeen belang
  • tenminste 50% van de opbrengst wordt besteed aan het doel waarvoor de actie is gehouden
  • het prijzengeld bedraagt niet meer dan € 4.500. Bij een hogere waarde moet u de vergunning aanvragen bij de minister van Justitie.

Voorwaarden melding klein kansspel

  • uw organisatie bestaat tenminste 3 jaar
  • het doel van de organisatie is duidelijk en mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn
  • het prijzenpakket is maximaal € 400 per spelronde en € 1.550 per bijeenkomst

Kosten

Als u een loterijvergunning aanvraagt, moet u leges betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

TypeKosten 2020
Leges loterijvergunning€ 39,60
Melding klein kansspelgratis