Loterijvergunning

Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig. Het betreft hier kansspelen om prijzen of premies, waarbij de winnaar aangewezen wordt door kansbepaling. Deze vraagt u minimaal 6 weken voor de loterij aan bij de gemeente.

Voor het organiseren van een kleine kansspelactiviteit (bijvoorbeeld bingo, rad van fortuin) kunt u een melding doen bij de gemeente. U doet uw melding minstens 2 weken voor de geplande datum. Als de melding onderdeel uitmaken van een aanvraag voor een evenementenvergunning, dan mag u de melding aangeven in die aanvraag.

direct een Loterijvergunning aanvragen (met eHerkenning)

Schriftelijk aanvragen

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u per email of post een vergunning aanvragen. Stuur het aanvraagformulier op naar zeist@zeist.nl of per post naar gemeente Zeist, ter attentie van Administratie, Postbus 513, 3700 AM, Zeist.

Loterijvergunning aanvragen (pdf, 327 kB)

Voorwaarden loterijvergunning

  • de vergunning kan alleen worden aangevraagd door of namens een stichting of vereniging
  • het doel van de loterij is van algemeen belang
  • tenminste 50% van de opbrengst wordt besteed aan het doel waarvoor de actie is gehouden
  • het prijzengeld bedraagt niet meer dan € 4.500. Bij een hogere waarde moet u de vergunning aanvragen bij de minister van Justitie.

Voorwaarden melding klein kansspel

  • uw organisatie bestaat tenminste 3 jaar
  • het doel van de organisatie is duidelijk en mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn
  • het prijzenpakket is maximaal € 400 per spelronde en € 1.550 per bijeenkomst

Tarieven

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een loterijvergunning bent u leges verschuldigd. De factuur wordt verzonden door de BghU.

Tarieven loterijvergunning
TypeTarief 2018
Loterijvergunning€ 37,15
Melding klein kansspelgratis