Markt

Op donderdag en zaterdag is er warenmarkt op het marktplein (Voorheuvel), tussen 8.30 en 16.30 uur.

Marktgeld

Voor een standplaats op een markt in Zeist moet u marktgeld betalen. Het tarief vindt u in de marktgeldverordening.

Bent u geïnteresseerd om uw producten op de Zeister markt te verkopen?
U kunt zich aanmelden voor de gegadigdenlijst:

  • door middel van invullen van het gegadigdenformulier
  • of door contact op te nemen met de marktmeester Rein Bloemendaal, werkzaam voor de markt op donderdagen en zaterdagen: r.bloemendaal@zeist.nl, 06-52661036.

Degenen die op deze lijst staan, ontvangen jaarlijks een mail of de inschrijving gehandhaafd blijft.

Tarieven

Tarieven marktstandplaatsenPrijs
1. voor een vaste standplaats
a. per dag, per strekkende meter€   2,50
    met een minimum per dag van€  10,00
b. per kwartaal, per strekkende meter€  30,00
    met een minimum per kwartaal van€ 120,00

2. voor een dagstandplaats

    per dag, per strekkende meter€   2,50
    met een minimum per marktdag van€  10,00
3. voor een standplaats voor reclameverkoop door zogenaamde standwerkers,
    per marktdag
€  10,00
4.a. voor het geen gebruik maken van stroom€    0,00
   b. voor het gebruik van stroom van 1 tot 200 Kwh op jaarbasis, per jaar€ 139,00
   c. voor het gebruik van stroom van 200 tot 500 Kwh op jaarbasis, per jaar€ 214,00
   d. voor het gebruik van stroom van 500 tot 800 Kwh op jaarbasis, per jaar€ 288,00
   e. voor het gebruik van stroom van 800 tot 1000 Kwh op jaarbasis, per jaar€ 374,00
   f. voor het gebruik van stroom van 1000 tot 1500 Kwh op jaarbasis, per jaar€ 449,00
   g. voor het gebruik van stroom van 1500 tot 2000 Kwh op jaarbasis, per jaar€ 535,00
   h. voor het gebruik van stroom van 2000 tot 3000 Kwh op jaarbasis, per jaar€ 588,00
5. Aan iedere standplaatshouder wordt een bedrag aan promotiegeld in
    rekening gebracht.
    Het onder lid 1 t/m 4 van dit artikel bedoelde marktgeld wordt
    verhoogd met € 10,00 per standplaats, per maand