Subsidies, vergoedingen en leningen

In de Algemene Subsidie Verordening (ASV) zijn nadere regels over subsidieverlening uitgewerkt. Sommige beleidsterreinen kennen een verdere uitwerking door middel van een Beleidsregel. De ASV beschrijft vooral het proces van de subsidieverlening.

U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie. Zowel particulieren als organisaties (sportverenigingen, de bibliotheek, peuterspeelzalen et cetera) kunnen een aanvraag doen.

Meesturen

  • activiteitenplan
  • begroting en  soms ook balans en financiĆ«le jaarstukken

Subsidieregister

De gemeente Zeist publiceert ieder jaar een openbaar subsidieregister. Dit register is een actueel overzicht van subsidies die door organisaties zijn aangevraagd bij de gemeente Zeist.

De subsidiebedragen die in het register zijn opgenomen, zijn veelal verleende bedragen. Nadat de organisaties de activiteiten waar subsidie voor is verleend hebben uitgevoerd, moeten zij hierover een verantwoording indienen bij de gemeente. Op basis van deze verantwoording worden de subsidies vastgesteld op definitieve subsidiebedragen. Deze bedragen kunnen afwijken van de verleende subsidies.

In verband met de wet op de privacy worden subsidies aan personen niet gepubliceerd. Aan het register kunnen geen rechten worden ontleend.

Subsidieregister 2016 (pdf, 61kB)

Cultuursubsidies

Er zijn verschillende landelijke fondsen waar u subsidie kunt aanvragen voor culturele initiatieven. Maar ook de gemeente geeft subsidie. U kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op via telefoonnummer 14 030 of e-mail subsidies@zeist.nl.