Parkeervergunning ondernemers

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een parkeervergunning. De afhandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 1 week.
Lees verder

Gebruik openbare weg

Als u bouwmaterialen, containers of ander materiaal plaatst op de openbare weg of in de berm, dan vraagt u daar altijd een vergunning voor aan.
Lees verder

Evenementenvergunning

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Vraag de evenementenvergunning 8 weken voor het evenement aan.
Lees verder

Horecavergunningen

Als horecaondernemer vraagt u vergunningen bij de gemeente aan. Bijvoorbeeld Drank en Horecawetvergunning en exploitatievergunning.
Lees verder