Vestigingsmogelijkheden

Zeist heeft een divers aanbod aan vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en in winkelcentra. De gemeente zelf bestaat uit 5 kernen; Zeist, Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin en Austerlitz, ieder met een eigen karakter. Met een ontsluiting via de A12 en de A28 is de bereikbaarheid uitstekend.

Naast lokale ondernemers is in Zeist ook een aantal hoofdkantoren gevestigd. Zoals Achmea, Triodos, GlaxoSmithKline, KNVB, Manutan, Remia, Sola, Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds.

Als ondernemer kunt u zich in de gemeente Zeist vestigen op een uiteenlopend aantal vestigingslocaties, zoals een bedrijventerrein, een kantoorlocatie, een winkelcentrum of op andere locaties. Ook is het mogelijk om te ondernemen aan huis.

Kijk voor beschikbare panden bijvoorbeeld op www.fundainbusiness.nl of neem contact op met de accountmanagers bedrijven via ondernemersplein@zeist.nl.

Als u meer wilt weten over het centrum van Zeist, benader dan een van de leden van het uitvoeringsteam.

Bestemmingsplan

Bij vestiging van uw bedrijf adviseren wij u om eerst bij het ondernemersplein na te vragen of het geldende bestemmingsplan uw bedrijfsactiviteit toestaat. Dit kan per email naar ondernemersplein@zeist.nl. Geef in deze email aan om welk adres het gaat.

Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen, dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Milieuregels (Activiteitenbesluit)

Als ondernemer moet u voldoen aan milieuregels. Deze staan in het Activiteitenbesluit. Kijk op de website van Rijkswaterstaat voor meer informatie.

Mogelijk moet u een melding doen bij de gemeente bij de gemeente als u een bedrijf start of veranderingen doorvoert. U moet de melding uiterlijk 4 weken voor oprichting of verandering van het bedrijf doen. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) op www.aimonline.nl kunt u bepalen of u een vergunning nodig heeft en zien welke voorschriften er gelden. Ook kunt u hier de melding doen.

De gemeente Zeist heeft diverse winkelcentra: het centrale winkelgebied in het centrum en diverse buurt- en wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen.

Centrum Zeist

Winkels, horeca, cultuur, gezelligheid. In het centrum van Zeist is van alles te vinden. Het zwaartepunt ligt rond de Slotlaan, Emmaplein, Voorheuvel en 1e Hogeweg. Maar ook daarbuiten is veel te zien en doen. Iedere donderdag en zaterdag is er een warenmarkt op de Markt.

In de afgelopen jaren is het centrum heringericht. Kijk voor de actuele stand van zaken bij centrumgebied Zeist.

De Clomp

Winkelcentrum De Clomp is het wijkwinkelcentrum voor Zeist-West. Er zijn 2 supermarkten en een aantal winkels voor de dagelijkse boodschappen te vinden. Op dit moment wordt het winkelcentrum vernieuwd. Naar verwachting is de vernieuwing in 2021 helemaal afgerond. Kijk voor de actuele stand van zaken bij vernieuwing winkelcentrum De Clomp.

Kerckebosch

Winkelcentrum Kerckebosch ligt midden in de gelijknamige wijk. Het winkelcentrum biedt dagelijkse boodschappen voor de inwoners van Zeist-Oost, met onder andere een nieuwe, grote supermarkt. De openbare ruimte rond het winkelcentrum wordt in 2018 en 2019 vernieuwd. Kijk voor de actuele stand van zaken op de projectpagina Kerckebosch.

Vollenhove

Winkelcentrum Vollenhove ligt in het noordwesten van Zeist en heeft een functie voor de omliggende wijk. Naast een supermarkt zijn er meerdere winkels voor dagelijkse boodschappen te vinden.

Vrijheidsplein

Winkelcentrum Vrijheidsplein is een wijkwinkelcentrum in het noordoosten van Zeist. Het heeft vooral winkels voor dagelijkse boodschappen, waaronder een supermarkt.

Johan van Oldebarneveltlaan

Aan de Johan van Oldebarneveltlaan is een strip met een aantal buurtvoorzieningen en 2 supermarkten.

Centrum Den Dolder

De inwoners van Den Dolder en omgeving kunnen voor hun boodschappen in het centrum van Den Dolder terecht. Met 2 supermarkten en een groot aantal kleinere winkels zijn hier alle dagelijkse boodschappen en meer te vinden.

Austerlitz

Austerlitz heeft een klein aantal winkels, waaronder een dorpssupermarkt voor de dagelijkse boodschappen.

Verspreid over de gemeente ligt een aantal bedrijventerreinen. Maar ook buiten deze terreinen zijn diverse werklocaties te vinden. Zo biedt Zeist de bedrijven een breed aanbod aan vestigingslocaties.

Handelscentrum Dijnselburg

Handelscentrum Dijnselburg ligt direct aan de A28 en is het grootste bedrijventerrein van Zeist. Het is een divers bedrijventerrein met grote en kleine bedrijven, grootschalige detailhandel en kantoren.

Zeist West

Zeist West is een kleinschalig bedrijventerrein in de gelijknamige wijk. Er is een diversiteit aan bedrijven. Met het Keurmerk Veilig Ondernemen tonen de ondernemers betrokkenheid bij het schoon, heel en veilig houden van hun omgeving.

Bedrijvenpark Seyst

Bedrijvenpark Seyst (De Krakeling) is het nieuwste bedrijventerrein van Zeist. Het is gelegen in het bosrijke oosten van Zeist, naast de KNVB campus. Het heeft een verzorgde en groene uitstraling.

Utrechtseweg/Driebergseweg

De Utrechtseweg/Driebergseweg doorsnijdt de gemeente van west naar (zuid)oost. Langs deze as zijn veel kantoren te vinden. Vaak in oude villa’s en buitenplaatsen. Het groene karakter van de weg en de landgoederen geeft het gebied allure. Grotere kantoorlocaties langs deze as zijn onder meer Sparrenheuvel en De Breul.

Station Driebergen-zeist

Rond het station zijn verschillende bedrijven gevestigd. Met kantoren en bedrijfshallen van verschillende grootte is het een divers gebied. Momenteel wordt het station en omgeving vernieuwd en de verkeerssituatie verbeterd. Dit geeft het gebied naar verwachting een sterke impuls. Aan de Driebergense kant van het station bouwt Triodos Bank momenteel een groot nieuw kantoor.

Fornhese Den Dolder

Fornhese is een gevarieerd bedrijventerrein in Den Dolder. Er zijn panden met kleinschalige bedrijfshallen, maar ook grootschalige bedrijvigheid. Het Keurmerk Veilig Ondernemen zorgt voor verbinding tussen ondernemers en een goede bedrijfsomgeving.

De Eland Den Dolder

Bedrijventerrein De Eland in Den Dolder is een klein terrein met Manutan als blikvanger.

Remia/De duif Den Dolder

De locatie Remia/ De Duif ligt centraal in Den Dolder langs het spoor. Deze locatie is al bijna 70 jaar de thuisbasis van Remia. De fabriek is in de loop der jaren geregeld uitgebreid en gemoderniseerd.

Oud zandbergen Huis ter Heide

Oud Zandbergen ligt direct aan de noordzijde van de A28. Hier ligt een autoboulevard en is het internationale bedrijf Glaxo Smith Klyne gevestigd.

Meer informatie

Voor meer informatie over ondernemen in Zeist kunt u contact opnemen met de accountmanagers bedrijven van het ondernemersplein via telefoonnummer 14 030 of per email naar ondernemersplein@zeist.nl.