Meld het ons

Melding woonomgeving

Een melding of klacht woonomgeving gaat onder andere over: defecte straatverlichting, onkruid, overhangende takken, verstopte rioleringen, trottoirschade, kapotte verkeersborden, beschadigd wegdek, vervuiling en hondenpoep. U kunt online een melding doorgeven of via telefoonnummer 14 030.

Wateroverlast door hevige regenval

De riolering kan op zo’n moment de verwerking van het regenwater niet aan.

Wat kunt u doen?

 • Als het niet meer regent en het water er na 1 uur nog staat?

  14 030 bellen of melden op melding woonomgeving

 • Als het water in uw huis/tuin/kelder staat?
  Als het water via de weg komt: melding woonomgeving

 • Komt het water via het riool omhoog?
  Dan volgt u de procedure op Rioolverstopping

 • Ondergelopen kelder?
  Neemt u contact op met de brandweer 088 8781000; de gemeente pompt geen kelders leeg.

 • Wie kan ik bellen als er wateroverlast is?
  Bij spoedeisende hulp kunt u bellen met 112, in andere situaties niet.

 • Waar kan ik mijn schade melden?
  Schade kunt u melden bij uw eigen verzekeraar.

Kapotte straatverlichting

Is er een lichtstoring? Geef de melding dan door aan de gemeente, online via bovenstaande button of via telefoonnummer 14 030.

Brandt de verlichting overdag? Daar kunnen 2 redenen voor zijn:

 1. De netbeheerder zoekt uit waar de storing zich bevindt;
 2. Door de storing moet de verlichting handmatig aangezet worden. De verlichting brandt daardoor als het donker is, maar soms ook overdag.

Verstopt riool

Soms is spoed nodig bij een verstopt riool. Onderzoek eerst of het probleem met de riolering op eigen terrein of op gemeentegrond zit. Is het gemeenteriool verstopt? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 030.

Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? Meld het voorwerp bij de gemeente.

Beveiligings- of datalek melden

Als u denkt dat u een zwakke plek in één van onze (digitale) diensten hebt gevonden, of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarom verzoeken we u deze informatie met ons te delen.

 • Als het lek vertrouwelijke informatie betreft zoals persoonsgegevens, bel dan de gemeente. Telefoonnummer 14 030;
 • Geef voldoende informatie (bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen, logs, hoe te reproduceren, screenshots, etc.), zodat we uw melding zo effectief mogelijk kunnen behandelen;
 • Deel het beveiligingslek niet met anderen, totdat het lek is hersteld;
 • Maak geen actief misbruik van het beveiligingslek. Als dit toch gebeurt zal dit leiden tot aangifte.