Meld het ons

Melding woonomgeving

Een melding of klacht woonomgeving gaat onder andere over: storingen aan straatverlichting, onkruid, overhangende takken, verstopte rioleringen, scheve stoeptegels, kapotte verkeersborden, beschadigd wegdek, vervuiling en hondenpoep. U kunt online een melding doorgeven of telefonisch via telefoonnummer 14 030.

Kapotte straatverlichting

Is er een lichtstoring? Geef de melding dan door aan de gemeente, online via bovenstaande button of via telefoonnummer 14 030.

Brandt de verlichting overdag? Daar kunnen 2 redenen voor zijn:

  1. De netbeheerder zoekt uit waar de storing zich bevindt;
  2. Door de storing moet de verlichting handmatig aangezet worden. De verlichting brandt daardoor als het donker is, maar soms ook overdag.

Verstopt riool

Soms is spoed nodig bij een verstopt riool. Onderzoek eerst of het probleem met de riolering op eigen terrein of op gemeentegrond zit. Is het gemeenteriool verstopt? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 030.

Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? Meld het voorwerp bij de gemeente.

Beveiligings- of datalek melden

Als u denkt dat u een zwakke plek in één van onze (digitale) diensten hebt gevonden, of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarom verzoeken we u deze informatie met ons te delen.

  • Als het lek vertrouwelijke informatie betreft zoals persoonsgegevens, bel dan de gemeente. Telefoonnummer 14 030;
  • Geef voldoende informatie (bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen, logs, hoe te reproduceren, screenshots, etc.), zodat we uw melding zo effectief mogelijk kunnen behandelen;
  • Deel het beveiligingslek niet met anderen, totdat het lek is hersteld;
  • Maak geen actief misbruik van het beveiligingslek. Als dit toch gebeurt zal dit leiden tot aangifte.