Meld het ons

Melding woonomgeving

Een melding of klacht woonomgeving gaat onder andere over: defecte straatverlichting, onkruid, overhangende takken, verstopte rioleringen, trottoirschade, kapotte verkeersborden, beschadigd wegdek, vervuiling en hondenpoep. U kunt online een melding doorgeven of via telefoonnummer 14 030.

Wateroverlast door (hevige) regen

Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens (hevige) buien is het normaal dat het even duurt voordat water weg kan stromen en blijft er soms water staan in de straat.

Ongeveer een uur na de bui hoort de plas weg te zakken. In een groenstrook, park of speelveld kan het langer duren. U hoeft hier geen melding van te doen bij de gemeente.

Doe pas een melding als het langer duurt of als een kolk zichtbaar verstopt is. Bij gevaar voor mensen of dieren of bij dreigende wateroverlast in uw woning kunt u de brandweer bellen.

Kapotte straatverlichting

Is er een lichtstoring? Geef de melding dan door aan de gemeente, online via bovenstaande button of via telefoonnummer 14 030.

Brandt de verlichting overdag? Daar kunnen 2 redenen voor zijn:

  1. De netbeheerder zoekt uit waar de storing zich bevindt;
  2. Door de storing moet de verlichting handmatig aangezet worden. De verlichting brandt daardoor als het donker is, maar soms ook overdag.

Verstopt riool

Soms is spoed nodig bij een verstopt riool. Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 030.

Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? Meld het voorwerp bij de gemeente.