Schrijf ons

Postbus 513
3700 AM  Zeist

E-mail: zeist@zeist.nl

Facebook: www.facebook.com/gemeentezeist
Twitter: www.twitter.com/gemeentezeist

Contactformulier

Via het contactformulier kunt u vragen stellen of een terugbel verzoek indienen.

Contactformulier

Reageren op een besluit van de gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een zienswijze indienen, bezwaar aantekenen of in beroep gaan. Lees hier meer over een reactie op besluit gemeente.

Klacht

Bent u niet tevreden over de manier waarop het bestuur of een medewerker van de gemeente zich tegenover u gedraagt? Dan kunt u een klacht indienen.

Planschade

Als u schade hebt geleden door maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening, kunt u in aanmerking komen voor planschade.

Te late beslissing van de gemeente

Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Aansprakelijkstelling gemeente

Als u schade lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u schadevergoeding vragen. Hoe vollediger uw schademelding is, hoe beter de gemeente uw aansprakelijkstelling kan beoordelen. U kunt uw schademelding schriftelijk per post indienen of per e-mail.

Compliment geven

Bent u wel tevreden over het werk van de gemeente, een bestuurder of medewerker van de gemeente? Dan kunt u een compliment geven via ons contactformulier. Gebruik de button 'ik heb een vraag'.