Ingebrekestelling

Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente moet dan binnen 2 weken alsnog een beslissing nemen. Lukt dat niet, dan heeft u per dag recht op een vergoeding (dwangsom).

online Ingebrekestelling indienenU heeft hiervoor DigiD nodig.

U heeft de volgende bijlage nodig:

  • Digitaal document of ingescande ingebrekestelling

Meer informatie over Digid.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Schriftelijk indienen

Stuur uw ingebrekestelling naar: Gemeente Zeist, Contactcentrum, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Ingebrekestelling indienen (pdf, 134,4 kB)