Klacht over gemeente

Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente, een bestuurder of medewerker van de gemeente? Dien dan een klacht in bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan digitaal, mondeling of schriftelijk.

Afhandeling van uw klacht

Wij nemen uw klacht nauwkeurig door en nemen daarna contact met u op ter bevestiging van de inhoud van uw klacht. Zo nodig vragen wij u om verduidelijking. Daarna onderzoeken wij de klacht binnen de gemeente.

Wij zoeken informele manieren om samen met u de klacht op te lossen. Wij leren van uw klacht en proberen zo te voorkomen dat deze niet vaker voor komt.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling/uitspraak van uw klacht? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.

Stuur uw klacht naar: Gemeente Zeist, ter attentie van college van burgemeester en wethouders, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Formulier klacht indienen (pdf, 558 kB)

Een melding of klacht woonomgeving gaat onder andere over: defecte straatverlichting, onkruid, overhangende takken, verstopte rioleringen, trottoirschade, kapotte verkeersborden, beschadigd wegdek, vervuiling en hondenpoep.

Direct naar melding woonomgeving