Bezwaar

Een bezwaarschrift is een reactie op een besluit. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Bekendmaking gebeurt door toezending van het besluit aan de aanvrager of als er geen aanvrager is (zoals o.a. bij een verkeersbesluit) door publicatie. De dag na de verzenddatum/publicatie start de termijn.

online Bezwaar indienen (inwoner)U heeft hiervoor DigiD nodig.

online Bezwaar indienen (ondernemer)U heeft hiervoor eHerkenning nodig.

U heeft de volgende bijlagen nodig:

  • Digitaal document of ingescand bezwaarschrift
  • Eventueel ingescande en ondertekende machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt

Meer informatie over DigiD
of eHerkenning.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

The municipality Zeist works with eIDAS: the European electronic identification and trust services. For more information on eIDAS.

Login as European citizen for filing a notice of objection