Zienswijze

Een zienswijze is een reactie op een ontwerpbesluit. Iedereen kan een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Meestal is dit een periode van 6 weken. Een zienswijze die te laat wordt ingediend, wordt niet meer behandeld.

De gemeente betrekt alle ingediende zienswijzen bij het besluit. De gemeente kan het besluit daarna aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.

online Zienswijze indienen (inwoner)U heeft hiervoor DigiD nodig.

online Zienswijze indienen (ondernemer)U heeft hiervoor eHerkenning nodig.

U heeft de volgende bijlage nodig:

  • digitaal document of ingescande zienswijze

Meer informatie over DigiDof eHerkenning.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Schriftelijk uw zienswijze indienen

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. Stuur uw zienswijze op naar: Gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

The municipality Zeist works with eIDAS: the European electronic identification and trust services. For more information on eIDAS.

Login as European citizen for submitting a view