Meld het ons

Melding woonomgeving

Een melding woonomgeving gaat onder andere over: defecte straatverlichting, onkruid, overhangende takken, verstopte rioleringen, trottoirschade, kapotte verkeersborden, beschadigd wegdek, vervuiling en hondenpoep. U kunt online een melding doorgeven of via telefoonnummer 14 030.

Online melden

Spoedgeval buiten kantoortijd

Buiten kantoortijden is de storingsdienst te alarmeren via de politie op 0900 8844 (lokaal tarief).

Kapotte straatverlichting

Is er een lichtstoring? Geef de melding dan door aan de gemeente, online via bovenstaande button of via telefoonnummer 14 030.

Brandt de verlichting overdag? Daar kunnen 2 redenen voor zijn:

  1. De netbeheerder zoekt uit waar de storing zich bevindt;
  2. Door de storing moet de verlichting handmatig aangezet worden. De verlichting brandt daardoor als het donker is, maar soms ook overdag.

Verstopt riool

Soms is spoed nodig bij een verstopt riool. Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 030 of buiten kantoortijden met de storingsdienst via de politie op 0900 8844 (lokaal tarief).

Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? Meld het voorwerp bij de gemeente.