Politiek en organisatie nemen in iedere gemeente een prominente plaats in. Hier worden immers de besluiten genomen die direct gevolgen hebben voor de gemeente zelf. Het gemeentebestuur besluit over veel zaken die u aangaan. Het gemeentebestuur bestaat uit de burgemeester, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Raad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en is verantwoordelijk voor de regels en het bestuur van de gemeente Zeist.
Lees verder

College

De gemeente heeft een burgemeester en 4 wethouders. Zij zijn het dagelijks bestuur van de gemeente, waarvan de burgemeester voorzitter is.
Lees verder

Burgemeester

Burgemeester Koos Janssen begon op 16 januari 2006 aan zijn burgemeesterschap in Zeist.
Lees verder

Wethouders

De portefeuilleverdeling en de nevenfuncties van de vier wethouders.
Lees verder