Portret van Burgemeester Koos Janssen

Burgemeester

Burgemeester Koos Janssen begon op 16 januari 2006 aan zijn burgemeesterschap in Zeist. Koos Janssen komt uit Soest, waar hij bijna zes jaar het burgemeestersambt bekleedde. In 1993 werd hij burgemeester van de gemeente Bunnik. Zijn politieke loopbaan startte hij in 1986 als wethouder in Woerden. De burgemeester heeft ook een aantal nevenfuncties.

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: Goed bestuur in een betrokken samenleving & veilig thuis en op straat.

Portefeuilles:

 • Algemene coördinatie bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Inwonersparticipatie en communicatie
 • Omgevingswet: participatie en democratie
 • (Regionale) samenwerking
 • Innovatie
 • Organisatieontwikkeling en Personeel en Organisatie
 • Ontwikkeling gemeentelijk strategisch financieel instrumentarium
 • Buurtbudget
 • Project: Beukbergen

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen:

 • Lid bestuur van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht)
 • Voorzitter van het GZO (Gasbedrijf Zeist en omstreken)
 • Deelnemer aan de algemene ledenvergadering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • Voorzitter van het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) en voorzitter van de pijler Bestuur binnen dit platform

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Plaatsvervangend voorzitter van het Districtelijk Veiligheidscollege Politie Utrecht Oost
 • Voorzitter Taskforce Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg Midden-Nederland
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Crisisbeheersing en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, Veiligheidsregio Utrecht
 • Voorzitter jury Goudvink, jaarlijkse prijs van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (vanaf 2018)
 • Voorzitter Platform Utrechtse Buitenplaatsen
 • Voorzitter Netwerk Middelgrote Gemeenten M50
 • Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht
 • Lid Peers-netwerk van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
 • Voorzitter bestuur Gasbedrijf Zeist en Omstreken (GZO)
 • Lid van de Raad van Advies Kenniscentrum Sociale Innovatieve Hogeschool Utrecht

   Overige nevenfuncties

  • Lid bestuur van Stichting Continuïteit Eureko Achmea (arbitrage intern; vergoeding € 2.000,- per jaar)

  Ambassadeur

  • Samen voor Zeist
  • Stichting Met je Hart

  Beschermheer

  • Zeister Mannenkoor
  • Schietsportvereniging Zeist

  Lid comité van aanbeveling

  • Oude begraafplaats
  • Voedselbank
  • Zeister Muziekdagen
  • Internationaal Liedfestival Zeist
  • Zilverkamer
  • MVO-prijs Zeist
  • Soesterberg Air Force Memorial
  • Gidsnetwerk
  • Hospice Heuvelrug
  • Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) afdeling Utrecht erelid

  Week van de burgemeester
  Koos Janssen
  30 maart 2020

  Vanwege de coronacrisis leven we in ongekende tijden. Dat geldt voor alle plekken in de wereld; dus ook voor Zeist. Al vanaf eind februari is het coronavirus in Nederland actueel. Op 3 maart jl. komt in Zeist het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) voor de eerste keer bijeen. Op 6 maart is in Zeist de eerste geregistreerde besmette persoon. Inmiddels bedraagt het totaal aantal besmettingen 45, zondag 29 maart. Dit cijfer is geflatteerd omdat niet meer alle besmette personen getest en geregistreerd (kunnen) worden. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk aanmerkelijk hoger.

  Het GBT komt in maart bijna dagelijks in telefonische conferenties bijeen. Het GBT krijgt ondersteuning van het Operationeel Team (OT). Het OT is samengesteld met medewerkers die bekwaam zijn in diverse professionaliteiten, zoals volksgezondheid, zorg, veiligheid, communicatie, strategisch beleid en leidinggeven. Het OT adviseert het GBT en zet diverse acties uit in de gemeentelijke organisatie en samenleving. Daarnaast is een Regieteam Handhavig opgericht. Dit team acteert op naleving van de maatregelen die in diverse stappen zijn afgekondigd door de Regering. Die maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus zijn op maandag 23 maart aanzienlijk aangescherpt. Minister-President Mark Rutte, vergezeld door drie ministers, presenteert dit aanvullende pakket ’s avonds op een speciale persconferentie, die iedereen kan horen en zien op radio, tv en internet.

  Dinsdag 24 maart ben ik nog steeds onder de indruk van de lange looptijd van de maatregelen. Sommige lopen door tot 1 juni aanstaande. Er is voor inwoners en ondernemers, voor zorgmedewerkers en ondersteuners, voor hulpverleners en kwetsbare mensen nog een lange tijd te gaan. Het is nodig om de verspreiding van het virus af te remmen, kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen en de crisistijd door te komen. In de video-conferentie van B&W spreken we over de situatie in Zeist en de uitwerking en uitvoering van alle maatregelen. Ook bereiden we een video-conferentie op donderdag voor met de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

  Op woensdag overleg ik opnieuw met politie en het Regieteam Handhaving. Met wethouder Sander Jansen praat ik telefonisch bij over de economische effecten van de maatregelen voor ondernemers en zelfstandigen. Met wethouder Laura Hoogstraten spreek ik over de opvang en integratie van vluchtelingen. Daar vindt binnenkort in regionaal verband afstemming over plaats. Ook heb ik een persoonlijk skype-gesprek met Slotstad RTV. Vanaf het weekend is de uitzending te zien. Mijn boodschap: Blijf gezond, wees zuinig op jezelf en let een beetje op elkaar. We komen er doorheen.

  Na diverse telefonische overleggen op donderdag bereid ik de video-conferentie voor tussen de fractievoorzitters en B&W. ’s Avonds vergaderen we twee uur, met 19 deelnemers. We spreken over het werk en de werkwijze van B&W, van de gemeenteraad en over onze gezamenlijke inzet voor inwoners en ondernemers, voor zorg en handhaving.

  Vrijdag, zaterdag en zondag heb ik diverse afstemmingsmomenten met verschillende teams en de politie. De handhaving op de regels wordt strakker; gelukkig blijkt dat in Zeist de bewoners zich er goed aan houden. Ook bel ik met diverse met corona besmette mensen. Ik steek hen een hart onder de riem. Het zijn ongekende tijden. Beste mensen: houd moed!

  Koos Janssen
  Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

  Meer weblogs van burgemeester Koos Janssen lezen? Klik hier voor het archief van Zeist.nl