Portret van Burgemeester Koos Janssen

Burgemeester

Burgemeester Koos Janssen begon op 16 januari 2006 aan zijn burgemeesterschap in Zeist. Koos Janssen komt uit Soest, waar hij bijna zes jaar het burgemeestersambt bekleedde. In 1993 werd hij burgemeester van de gemeente Bunnik. Zijn politieke loopbaan startte hij in 1986 als wethouder in Woerden. De burgemeester heeft ook een aantal nevenfuncties.

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: Goed bestuur in een betrokken samenleving & veilig thuis en op straat.

Portefeuilles:

 • Algemene coördinatie bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Inwonersparticipatie en communicatie
 • Omgevingswet: participatie en democratie
 • (Regionale) samenwerking
 • Innovatie
 • Organisatieontwikkeling en Personeel en Organisatie
 • Ontwikkeling gemeentelijk strategisch financieel instrumentarium
 • Buurtbudget
 • Project: Beukbergen

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen:

 • Lid bestuur van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht)
 • Voorzitter van het GZO (Gasbedrijf Zeist en omstreken)
 • Deelnemer aan de algemene ledenvergadering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • Voorzitter van het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) en voorzitter van de pijler Bestuur binnen dit platform

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Plaatsvervangend voorzitter van het Districtelijk Veiligheidscollege Politie Utrecht Oost
 • Voorzitter Taskforce Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg Midden-Nederland
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Crisisbeheersing en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, Veiligheidsregio Utrecht
 • Voorzitter jury Goudvink, jaarlijkse prijs van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (vanaf 2018)
 • Voorzitter Platform Utrechtse Buitenplaatsen
 • Voorzitter Netwerk Middelgrote Gemeenten M50
 • Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht
 • Lid (landelijke) Bestuurlijke Klankbordgroep Corona (VNG)
 • Lid Peers-netwerk van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
 • Voorzitter bestuur Gasbedrijf Zeist en Omstreken (GZO)
 • Lid van de Raad van Advies Kenniscentrum Sociale Innovatieve Hogeschool Utrecht

   Overige nevenfuncties

  • Lid bestuur van Stichting Continuïteit Eureko Achmea (arbitrage intern; vergoeding € 2.000,- per jaar)

  Ambassadeur

  • Samen voor Zeist
  • Stichting Met je Hart

  Beschermheer

  • Zeister Mannenkoor
  • Schietsportvereniging Zeist

  Lid comité van aanbeveling

  • Oude begraafplaats
  • Voedselbank
  • Zeister Muziekdagen
  • Internationaal Liedfestival Zeist
  • Zilverkamer
  • MVO-prijs Zeist
  • Soesterberg Air Force Memorial
  • Gidsnetwerk
  • Hospice Heuvelrug
  • Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) afdeling Utrecht erelid

  Week van de burgemeester - Koos Janssen

  20 juli 2020

  Maandag 13 juli overleg ik met de postcommandanten brandweer Eric Vos (post Den Dolder) en Jeroen Hakkert (post Zeist). Bespreekthema’s zijn de oefenavonden in coronatijd en Europese regels met betrekking tot de vrijwillige en de vaste professional in brandweerdienst en de aard van hun werkzaamheden. Het is een ingewikkeld vraagstuk dat ook in de regio actueel is. Ook praat ik in een netwerkgesprek bij met Karst Schuring, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. Samen met wethouder Marcel Fluitman overleg ik rond het middaguur met medewerkers over evenementen in Zeist. Vanwege het coronavirus zijn er allerlei beperkingen voor organisatie en bezoekers van zomer- en najaarsevenementen. Tijdige indiening van vergunningaanvragen en heldere regels en afspraken zijn van groot belang. ’s Avonds ben ik samen met Rotaryclub Zeist te gast bij beeldhouwer Ruud Kuijer. Zijn werkplaats is aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Imposante beelden - sculpturen in beton - staan aan de waterkant. Zijn werk Staffetta, een groep beelden, is te bewonderen aan de Slotlaan.

  In het Regieteam Handhaving bespreken we op dinsdag de weekendrapportages van boa’s en politie. Ook de onderwerpen coronaboetes en evenementen komen aan bod. Met alertheid en acties zetten we ons samen met de samenleving in om de verspreiding van het virus te beperken. In de vergadering van B&W praten we over de vorming van het Inwonersberaad Zeist (IBZ), voor het oplossen van inhoudelijke en financiële vraagstukken. Ook delen we onze ervaringen in deze coronatijd. Op al onze werkvelden zijn de gevolgen van het coronavirus zichtbaar en voelbaar. Waar mogelijk bieden we hulp en steun aan. Aan de hand van een expert verdiepen we ons in de uitkomsten van de Zeister Burgerpeiling 2019. Binnenkort volgt publicatie van het onderzoek. In mijn veiligheidsoverleg spreken we over jongerenoverlast, verkennen we de mogelijke ombuigingen op de uitgaven en agenderen we het thema verkeersveiligheid. ’s Avonds bespreekt de raad een aantal thema’s van de ingekomen post. Gebiedsvisie Dijnselburg, burgerparticipatie en coronaboetes komen aan de orde.

  In het Gemeentelijk Beleidsteam op woensdag bereiden we ons voor op de zomerperiode. De bemensing van het team, eventuele toename van de verspreiding van het coronavirus en de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties passeren de revue. Ik overleg met medewerkers over communicatie, religieuze bijeenkomsten in de openbare ruimte en personele wisselingen in de organisatie. In de bespreking met de politie praten we over de stijging van het aantal woninginbraken en de nasleep van een bedrijfsbrand.

  Donderdag besluit het college van B&W onder meer over informatieveiligheid, duurzame elektriciteit en een intentieovereenkomst over de realisatie van een regionaal fietsinfrastructuurplan. ’s Middags overleg ik met drie raadsrapporteurs veiligheid. Het jaar 2019 wordt systematisch doorgelicht. ’s Avonds is er een werkbijeenkomst over de financiële nood van de gemeente. De planning, het Inwonersberaad Zeist en de heroriëntatie van overheidsuitgaven en -inkomsten worden verkend.

  Vrijdag vinden afrondende gesprekken plaats met B&W en het bestuurssecretariaat. Het zomerreces lonkt. Van harte wens ik alle inwoners een goede zomertijd toe.

  Koos Janssen
  Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

  Meer weblogs van burgemeester Koos Janssen lezen? Klik hier voor het archief van Zeist.nl