Portret van Burgemeester Koos Janssen

Burgemeester

Burgemeester Koos Janssen begon op 16 januari 2006 aan zijn burgemeesterschap in Zeist. Koos Janssen komt uit Soest, waar hij bijna zes jaar het burgemeestersambt bekleedde. In 1993 werd hij burgemeester van de gemeente Bunnik. Zijn politieke loopbaan startte hij in 1986 als wethouder in Woerden. De burgemeester heeft ook een aantal nevenfuncties.

Portefeuille

Algemene coördinatie bestuurszaken

Communicatie en relatiebeheer

Veiligheid en openbare orde:

 • Veiligheidsdriehoek
 • Integraal veiligheidsplan
 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Handhaven in samenhang

Versterken en vernieuwen lokale democratie:

 • Ontwikkeling burgerparticipatie
 • Ontwikkeling vergadercyclus
 • Coördinatie maatschappelijke initiatieven
 • Bestuursstijl
 • Wijkgericht werken
 • Raad van de toekomst

 Regionale samenwerking:

 • Bevorderen en coördinatie samenwerking
 • Uitvoering kader gemeenschappelijke regelingen

Strategisch Financieel Instrumentarium (inclusief risicomanagement)

Horecabeleid (inclusief vergunningverlening)

Projecten

 • Beukbergen
 • Afronding centrale huisvesting

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Plaatsvervangend voorzitter van het Districtelijk Veiligheidscollege Politie Utrecht Oost
 • Lid bestuur Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Commissie Bestuur en Veiligheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Voorzitter Platform Utrechtse Buitenplaatsen
 • Voorzitter Platform Middelgrote Gemeenten
 • Lid Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug
 • Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht
 • Voorzitter bestuur Gasbedrijf Zeist en Omstreken (GZO)
 • Lid van de Raad van Advies Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht

 Overige nevenfuncties

 • Lid bestuur van Stichting Continuïteit Eureko Achmea (arbitrage intern; vergoeding € 2.000,- per jaar)

Weblogs

Klik hier om verder te gaan naar de weblogs van de burgemeester.