Portret van Burgemeester Koos Janssen

Burgemeester

Burgemeester Koos Janssen begon op 16 januari 2006 aan zijn burgemeesterschap in Zeist. Koos Janssen komt uit Soest, waar hij bijna zes jaar het burgemeestersambt bekleedde. In 1993 werd hij burgemeester van de gemeente Bunnik. Zijn politieke loopbaan startte hij in 1986 als wethouder in Woerden. De burgemeester heeft ook een aantal nevenfuncties.

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: Goed bestuur in een betrokken samenleving & veilig thuis en op straat.

Portefeuilles:

 • Algemene coördinatie bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Inwonersparticipatie en communicatie
 • Omgevingswet: participatie en democratie
 • (Regionale) samenwerking
 • Innovatie
 • Organisatieontwikkeling en Personeel en Organisatie
 • Ontwikkeling gemeentelijk strategisch financieel instrumentarium
 • Buurtbudget
 • Project: Beukbergen

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen:

 • Lid bestuur van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht)
 • Voorzitter van het GZO (Gasbedrijf Zeist en omstreken)
 • Deelnemer aan de algemene ledenvergadering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • Voorzitter van het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) en voorzitter van de pijler Bestuur binnen dit platform

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Plaatsvervangend voorzitter van het Districtelijk Veiligheidscollege Politie Utrecht Oost
 • Voorzitter Taskforce Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg Midden-Nederland
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Crisisbeheersing en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, Veiligheidsregio Utrecht
 • Voorzitter jury Goudvink, jaarlijkse prijs van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (vanaf 2018)
 • Voorzitter Platform Utrechtse Buitenplaatsen
 • Voorzitter Netwerk Middelgrote Gemeenten M50
 • Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht
 • Lid Peers-netwerk van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
 • Voorzitter bestuur Gasbedrijf Zeist en Omstreken (GZO)
 • Lid van de Raad van Advies Kenniscentrum Sociale Innovatieve Hogeschool Utrecht

   Overige nevenfuncties

  • Lid bestuur van Stichting Continuïteit Eureko Achmea (arbitrage intern; vergoeding € 2.000,- per jaar)

  Ambassadeur

  • Samen voor Zeist
  • Stichting Met je Hart

  Beschermheer

  • Zeister Mannenkoor
  • Schietsportvereniging Zeist

  Lid comité van aanbeveling

  • Oude begraafplaats
  • Voedselbank
  • Zeister Muziekdagen
  • Internationaal Liedfestival Zeist
  • Zilverkamer
  • MVO-prijs Zeist
  • Soesterberg Air Force Memorial
  • Gidsnetwerk
  • Hospice Heuvelrug
  • Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) afdeling Utrecht erelid

  Klik hier om de weblogs van de burgemeester te lezen.