Portret van Burgemeester Koos Janssen

Burgemeester

Burgemeester Koos Janssen begon op 16 januari 2006 aan zijn burgemeesterschap in Zeist. Koos Janssen komt uit Soest, waar hij bijna zes jaar het burgemeestersambt bekleedde. In 1993 werd hij burgemeester van de gemeente Bunnik. Zijn politieke loopbaan startte hij in 1986 als wethouder in Woerden. De burgemeester heeft ook een aantal nevenfuncties.

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: Goed bestuur in een betrokken samenleving & veilig thuis en op straat.

Portefeuilles:

 • Algemene coördinatie bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Inwonersparticipatie en communicatie
 • Omgevingswet: participatie en democratie
 • (Regionale) samenwerking
 • Innovatie
 • Organisatieontwikkeling en Personeel en Organisatie
 • Ontwikkeling gemeentelijk strategisch financieel instrumentarium
 • Buurtbudget
 • Project: Beukbergen

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen:

 • Lid bestuur van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht)
 • Voorzitter van het GZO (Gasbedrijf Zeist en omstreken)
 • Deelnemer aan de algemene ledenvergadering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • Voorzitter van het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) en voorzitter van de pijler Bestuur binnen dit platform

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Plaatsvervangend voorzitter van het Districtelijk Veiligheidscollege Politie Utrecht Oost
 • Voorzitter Taskforce Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg Midden-Nederland
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Crisisbeheersing en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, Veiligheidsregio Utrecht
 • Voorzitter jury Goudvink, jaarlijkse prijs van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (vanaf 2018)
 • Voorzitter Platform Utrechtse Buitenplaatsen
 • Voorzitter Netwerk Middelgrote Gemeenten M50
 • Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht
 • Lid Peers-netwerk van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
 • Voorzitter bestuur Gasbedrijf Zeist en Omstreken (GZO)
 • Lid van de Raad van Advies Kenniscentrum Sociale Innovatieve Hogeschool Utrecht

   Overige nevenfuncties

  • Lid bestuur van Stichting Continuïteit Eureko Achmea (arbitrage intern; vergoeding € 2.000,- per jaar)

  Ambassadeur

  • Samen voor Zeist
  • Stichting Met je Hart

  Beschermheer

  • Zeister Mannenkoor
  • Schietsportvereniging Zeist

  Lid comité van aanbeveling

  • Oude begraafplaats
  • Voedselbank
  • Zeister Muziekdagen
  • Internationaal Liedfestival Zeist
  • Zilverkamer
  • MVO-prijs Zeist
  • Soesterberg Air Force Memorial
  • Gidsnetwerk
  • Hospice Heuvelrug
  • Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) afdeling Utrecht erelid

  Week van de burgemeester
  Koos Janssen
  18 mei 2020

  Maandag 18 mei begint met een afspraak bij mijn tandarts. Vooraf heb ik vanwege het coronavirus een uitvoering e-mailbericht gehad. Naast de gebruikelijke hygiëneprotocollen zijn er nu extra richtlijnen. Bij binnenkomst handen desinfecteren en met waterstofperoxide de mond spoelen. Geen handen schudden, klachtenvrij zijn en zoveel mogelijk afstand bewaren. Het is allemaal even wennen; ben altijd al een beetje zenuwachtig bij de tandarts. Het consult verloopt voorspoedig. In de loop van de dag heb ik telefonisch overleg met diverse veiligheidsmedewerkers. De criminaliteitscijfers zijn in de eerste vier maanden van dit jaar in totaal met twintig procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. We proberen de meldingen over bedreigingen, huiselijk geweld en digitale fraude op hun betekenis te doorgronden. Ook met de politie bespreek ik de informatie over jongerenoverlast en personen met onbegrepen gedrag.

  Dinsdag overlegt het Regieteam Handhaving. We spreken over begeleiden, toezichthouden en handhaven. De boa’s en politie zetten zich hiervoor in. Ook andere gemeentelijke medewerkers zijn actief, bijvoorbeeld bij het ondersteunen van verenigingen, instellingen en organisaties. Voorbeelden zijn sport, kerken, wijkinloophuizen en vormingscentra. De versoepeling van maatregelen vraagt veel overleg en samenwerking met de samenleving; doel blijft dat het coronavirus onder controle blijft. Dat blijkt ook ’s avonds uit de persconferentie van premier Mark Rutte. In de B&W-vergadering stemmen we onze perspectieven op diverse werkvelden in deze coronatijd en de nabije toekomst op elkaar af. Ook bespreken we de voortgang van het masterplan buitensportaccommodaties, de flexibele opvang van asielzoekers en de implementatie van de nieuwe wet inburgering. Aan het eind van de dag ga ik naar de kapper. Dat is vanwege de coronatijd ook helemaal veranderd. Ook nu handen wassen. Ik krijg een wegwerp kapmantel omgehangen en zit met behulp van geplaatste tussenschotten apart van andere klanten. Goed gekapt fiets ik opgewekt naar huis.

  Woensdag heb ik een telefonisch werkoverleg met griffier Johan Janssen en gemeentesecretaris René Grotens. We bespreken de voortgang van het werk in de gemeentelijke organisatie in relatie tot samenleving en gemeenteraad. Het vraagt van alle betrokkenen veel in deze bijzondere tijd. Op afstand en toch betrokken en tegelijkertijd leven en werken onder niet-optimale omstandigheden. Dit komt ook aan de orde in het Gemeentelijk Beleidsteam. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen: motiveren in plaats van ‘moetiveren’. Aan het eind van de middag neem ik twee videoberichten op. Het zijn een felicitatie-video vanwege een huwelijksjubileum en een bericht van bemoediging en waardering aan de gelovigen van moskeeën in Zeist. De vastenmaand Ramadan is bijna voorbij. Dit jaar is die vanwege de coronatijd geheel anders vorm gegeven. Geen moskeebezoek en geen grote bijeenkomsten thuis. Mensen hebben zich hiervoor goed ingezet. ’s Avonds is er een Ronde Tafel van de gemeenteraad. Thema is een ondersteuningspakket voor maatschappelijke organisaties. Ook drie insprekers leveren een digitale bijdrage. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het pakket van ondersteuningsfacliteiten.

  Donderdag is het Hemelvaartsdag. Tezamen met het weekend dat daarop volgt, geeft het ruimte voor reflectie en gezin.

  Koos Janssen
  Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

  Meer weblogs van burgemeester Koos Janssen lezen? Klik hier voor het archief van Zeist.nl