Portret van Burgemeester Koos Janssen

Burgemeester

Burgemeester Koos Janssen begon op 16 januari 2006 aan zijn burgemeesterschap in Zeist. Koos Janssen komt uit Soest, waar hij bijna zes jaar het burgemeestersambt bekleedde. In 1993 werd hij burgemeester van de gemeente Bunnik. Zijn politieke loopbaan startte hij in 1986 als wethouder in Woerden. De burgemeester heeft ook een aantal nevenfuncties.

Portefeuille Lokale Democratie en Veiligheid

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: Goed bestuur in een betrokken samenleving & veilig thuis en op straat.

Portefeuilles:

 • Algemene coördinatie bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Vernieuwing van de lokale democratie
 • Inwonersparticipatie en communicatie
 • (Regionale) samenwerking
 • Innovatie
 • Organisatieontwikkeling en Personeel en Organisatie
 • Toezicht en handhaving (inclusief buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA's))
 • Ontwikkeling gemeentelijk strategisch financieel instrumentarium
 • Buurtbudget
 • Project: Beukbergen

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen:

 • Lid bestuur van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht)
 • Voorzitter van het GZO (Gasbedrijf Zeist en omstreken)
 • Deelnemer aan de algemene ledenvergadering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • Voorzitter van het Platform Middel Grote Gemeenten (PMG) en voorzitter van de pijler Bestuur binnen dit platform

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Plaatsvervangend voorzitter van het Districtelijk Veiligheidscollege Politie Utrecht Oost
 • Lid bestuur Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Commissie Bestuur en Veiligheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Voorzitter Platform Utrechtse Buitenplaatsen
 • Voorzitter Platform Middelgrote Gemeenten
 • Lid Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug
 • Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht
 • Voorzitter bestuur Gasbedrijf Zeist en Omstreken (GZO)
 • Lid van de Raad van Advies Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht

 Overige nevenfuncties

 • Lid bestuur van Stichting Continuïteit Eureko Achmea (arbitrage intern; vergoeding € 2.000,- per jaar)

Weblogs

Klik hier om verder te gaan naar de weblogs van de burgemeester.