College van burgemeester en wethouders

Gemeente Zeist heeft een burgemeester en 4 wethouders. Gezamenlijk vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente, het college, waarvan de burgemeester voorzitter is. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Groepsfoto van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist
Van links naar rechts: Sander Jansen, Koos Janssen, Laura Hoogstraten, Marcel Fluitman, Wouter Catsburg, René Grotens

Het college van B en W vergadert iedere dinsdag. De besluiten die het college van B en W in deze vergaderingen neemt, kunt u hier raadplegen.

Hier vindt u de agenda met de publieke optredens van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist. Mocht de activiteit door een andere organisatie dan de gemeente worden georganiseerd, dan is het advies om bij die organisatie na te gaan of het gaat om een openbare bijeenkomst en of er foto’s gemaakt mogen worden. Tussen het moment dat deze agenda is samengesteld en het moment van de activiteit vinden soms wijzigingen plaats (bijvoorbeeld in aanvangstijden) die de gemeente niet altijd bereiken. Bij voorbaat onze excuses voor eventuele onjuistheden.

Representatieve agenda

 

Maart

Tijd

Inhoud

Waar

Maandag 9

16.00

Wethouder Wouter Catsburg is aanwezig bij de prijsuitreiking ‘Het Fietspad van de Toekomst’

Antropia
Landgoed de Reehorst
Driebergen

 

19.30

Burgemeester Koos Janssen organiseert in samenwerking met alle politieke partijen de workshop ‘Raad zoekt Vrouw’. Samen willen zij vrouwen enthousiast maken voor de functie van raadslid.

Gemeentehuis
Zeist

Woensdag 11

15.00

Wethouder Marcel Fluitman is aanwezig bij de kick-off van de verduurzaming van flat 11 in Kerckebosch.

Flat 11
Kerckebosch
Zeist

 

16.00

Wethouder Marcel Fluitman is aanwezig bij de opening van de ‘Ik Zorg’ – shop.

Eerste Hogeweg Zeist

 

19.00

Wethouders Sander Jansen en Marcel Fluitman zijn aanwezig tijdens de afvlagavond Vuelta.

Figi
Zeist

Zaterdag 14

13.00

Wethouder Marcel Fluitman spreekt tijdens de opening van het Dwarslopersfestival: Rebellen en Dwarslopers

Bibliotheek
Zeist

 

13.30

Het college, inclusief de kinderburgemeester heten nieuwe inwoners welkom in de gemeente Zeist.

Gemeentehuis
Zeist

Dinsdag 17

13.00

College brengt werkbezoek aan Hart van Austerlitz en neemt een kijkje bij de bouw van het crematorium.

Austerlitz en Zeist

Woensdag 18

10.30

Wethouder Wouter Catsburg is aanwezig bij de feestelijke opening van winkelcentrum de Clomp.

De Clomp
Zeist

Vrijdag 20

09.30

Wethouder Laura Hoogstraten neemt een kijkje tijdens de inburgeringslessen georganiseerd door NVA: centrum voor integratie en participatie.

Biga Thorbeckelaan 3
Zeist

 

15.00

Wethouder Marcel Fluitman opent de expositie ‘ZEIST BEVRIJD! 75 jaar vrijheid’ in de publiekshal.

Gemeentehuis
Zeist

Zaterdag 21

10.00

Wethouder Marcel Fluitman opent het poppentheaterfestival, in het kader van World Puppetry-Day, in het Torenlaan Theater.

Torenlaantheater
Zeist

 

20.00

Burgemeester Koos Janssen bezoekt het concert ‘Sound of Freedom’ in het kader van 75-jaar bevrijding.

Sionskerk
Zeist

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ons op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereiken via het telefoonnummer 14 030 of via zeist@zeist.nl. De pers kan vragen stellen via persvoorlichting@zeist.nl.