College van burgemeester en wethouders

Gemeente Zeist heeft een burgemeester en 4 wethouders. Gezamenlijk vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente, het college, waarvan de burgemeester voorzitter is. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Groepsfoto van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist
Van links naar rechts: Sander Jansen, Koos Janssen, Laura Hoogstraten, Marcel Fluitman, Wouter Catsburg, René Grotens

Het college van B en W vergadert iedere dinsdag. De besluiten die het college van B en W in deze vergaderingen neemt, kunt u hier raadplegen.