College van burgemeester en wethouders

Gemeente Zeist heeft een burgemeester en 4 wethouders. Gezamenlijk vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente, het college, waarvan de burgemeester voorzitter is. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Van links naar rechts: Wouter Catsburg, Marcel Fluitman, Koos Janssen, Laura Hoogstraten, Sander Jansen, Ineke Lissenberg - van Dam.

Collegebesluiten

Het college van B en W vergadert iedere dinsdag. De besluiten die het college van B en W in deze vergaderingen neemt, kunt u hier raadplegen.

Activiteitenlijst college

Hier vindt u de representatieve activiteiten van het college.