College van burgemeester en wethouders

Gemeente Zeist heeft een burgemeester en 4 wethouders. Gezamenlijk vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente, het college, waarvan de burgemeester voorzitter is. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Van links naar rechts: Marcel Fluitman, Ineke Lissenberg - van Dam, Sander Jansen, Roy Luca, Johan Varkevisser en Koos Janssen.

Collegebesluiten

Het college van B en W vergadert iedere dinsdag. De besluiten die het college van B en W in deze vergaderingen neemt, kunt u hier raadplegen.

Activiteitenlijst college

Hier vindt u de representatieve activiteiten van het college.

Burgerjaarverslag

In dit burgerjaarverslag blikken we terug op onze dienstverlening, de ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie en de klachten die in 2014 zijn binnengekomen. Vorig jaar was er veel nieuw: een nieuwe website, nieuwe taken die de gemeente krijgt en een nieuw gemeentehuis. In Zeist pakken we deze uitdagingen met elkaar op.

In het begin van het jaar hebben we, ter ere van het nieuwe gemeentehuis, een week lang onze deuren geopend en was er van alles te doen. Bijvoorbeeld abseilen van de toren, een rondleiding door het gemeentehuis of dansen in de publiekshal. In de week van het Walkartpark daagden we u uit om met ideeën te komen voor de toekomst van dit park. In maart waren er gemeenteraadsverkiezingen waarna er nieuwe raadsleden zijn aangesteld en de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders is veranderd. En in de '24-uur van Zeist' hebben we met elkaar gezocht naar manieren om de lokale democratie te vernieuwen. Door elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten en van elkaar te leren ontstaat begrip voor elkaar, inspiratie en een voedingsbodem voor nieuwe ideeën.

Ik wens u veel leesplezier met het burgerjaarverslag.

Koos Janssen, burgemeester

Lees hier meer informatie over: