Collegebesluiten

Wekelijks worden hier de besluiten gepubliceerd van de vergadering van het college van BenW van de week daarvoor.

Oudere besluitenlijsten vindt u in het digitale website archief.