Wat doet de raad?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Zeist en is het hoogste orgaan van de gemeente. De Raad bepaalt het beleid, controleert en signaleert.
Lees verder

Uw invloed bij de gemeenteraad

Bezoek een inloopspreekuur, een Ronde Tafel of spreek direct met een fractie of raadslid.
Lees verder

Samenstelling van de gemeenteraad

De 33 leden van de raad, verdeeld over de politieke partijen (fracties).
Lees verder

Contact en informatie

Contact met de raad: via de griffie, social media of e-mail. De link naar de agenda en stukken van de raad.
Lees verder