Raad actueel

Agenda van de raad

Hieronder staan de onderwerpen waar de gemeenteraad binnenkort over vergadert:

  • 06 september  20:00 uur   Ronde Tafel  thema Ruimte   voorstel over bestemmingsplan Paltzerweg 203A
  • 06 september  21:30 uur   Ronde Tafel thema Bestuur  voorstel over Islamitisch begraven. Het voorstel gaat over de aanleg van een nieuw pad op de gemeentelijke begraafplaats waarlangs circa 40 graven gemaakt kunnen worden die allemaal in de richting liggen die bij islamitisch begraven gewenst is
  • 11 september  20:00 uur   Raad            In deze raadsvergadering staat o.a. het afscheid van raadslid Van Gemeren op de agenda. Tevens wordt er een nieuw raadslid geïnstalleerd (Bram Bouwman) en een buitengewoon raadslid voor de fractie van CU-SGP
  • 18 september 19:30 uur   Politiek spreekuur  Vrij toegankelijk in Publiekshal met D66 als gastheer
  • 20 september 20:00 uur   Ronde Tafel  thema Ruimte  Kaders gebiedsvisie Dijnselburg
  • 20 september 21:30 uur   Ronde Tafel thema Ruimte  Herziening bestemmingsplan Austerlitz noord
  • 25 september 19:30 uur   Optie informatiebijeenkomst   RIB verkeer centrum, nog onbekend of dit doorgaat

Bij de Ronde Tafel kunt u als belanghebbende inspreken. Aanmelden via raadsgriffie@zeist.nl of bel naar 14 030.

Bij alle vergaderingen kunt u als publiek aanwezig zijn. Alle stukken, (audio)verslagen, agenda's en informatie over de raadsleden vindt u op het Raadsinformatiesysteem.

Besluiten van de raad

Een korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en besluiten in de laatste raadsvergadering. De officiële besluitenlijsten staan hier (na vaststelling door de raad in de volgende vergadering).

Nieuwsbrieven van de raad

Bekijk eerder verschenen edities van de nieuwsbrief in het archief van de nieuwsbrieven.

Abonneren