Raad actueel

Agenda van de raad

Hieronder staan de onderwerpen waar de gemeenteraad binnenkort over vergadert:

 • Dinsdag 19 juni – 19.30 uur Raadsvergadering
  Waarin onder andere het bestemmingsplan Beukbergen – de afronding van de uitgebreide herinrichting van het woonwagenterrein.
  Agenda en stukken
 • Donderdag 21 juni Debat over de Jaarrekening 2017, Bestuursrapportage 2018 en Kadernota 2019
  De Jaarrekening rondt het jaar 2017 financieel af, inclusief voorstel besteding overschot. De Bestuursrapportage geeft aan welke verschillen er zijn tussen de plannen voor 2018 (de Begroting) en de werkelijke stand van zaken. De Kadernota geeft de beleidskeuzes aan voor het beleid waarop de Begroting 2019 gemaakt gaat worden.
  Agenda en stukken

  Bij de Ronde Tafel kunt u als belanghebbende inspreken. Aanmelden via raadsgriffie@zeist.nl of bel naar 14 030.

  Bij alle vergaderingen kunt u als publiek aanwezig zijn. Alle stukken, (audio)verslagen, agenda's en informatie over de raadsleden vindt u op het Raadsinformatiesysteem.

  Besluiten van de raad

  Een korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en besluiten in de laatste raadsvergadering. De officiële besluitenlijsten staan hier (na vaststelling door de raad in de volgende vergadering).

  Nieuwsbrieven van de raad

  Bekijk eerder verschenen edities van de nieuwsbrief in het archief van de nieuwsbrieven.

  Abonneren

  Infographic Begroting 2017