Raad actueel

Raad actueel biedt een actueel overzicht van de agenda van de raad. Af en toe worden er ook verslagen van vergaderingen aangeboden.

Agenda van de raad

Wilt u weten wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert? Hier vindt u de actuele agenda.

Bij de Ronde Tafel kunt u als belanghebbende inspreken. Aanmelden via raadsgriffie@zeist.nl of bel naar 14 030.

Bij alle vergaderingen kunt u als publiek aanwezig zijn. Alle stukken, (audio)verslagen, agenda's en informatie over de raadsleden vindt u op het Raadsinformatiesysteem.

U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de Raad.

U kunt de raadsvergadering ook live volgen via Youtube of Facebook.

Burgemeester Koos Janssen over de 1e digitale raadsvergadering (dinsdag 7 maart) tijdens de coronacrisis:

"Een openbare raadsvergadering met bijna veertig mensen, via de digitale weg… Het was een uitdaging en nog wat onwennig, maar het is goed gelukt! Vanuit een verder verlaten Raadzaal op het gemeentehuis hadden de griffier Johan Janssen en ikzelf online contact met alle raadsleden en collegeleden. Via Slotstad werd de vergadering live uitgezonden. Bijzonder om elkaar zo te treffen. Digitaal en op afstand. En tegelijk;  met veel warmte en vanuit persoonlijke betrokkenheid. Iedereen nam even de tijd om zijn of haar medeleven uit te spreken met mensen die ziek zijn en met de mensen die een dierbare hebben verloren. We zijn allemaal getroffen door de situatie. Waardevol en belangrijk om zo met elkaar in verbinding te blijven!"

Een korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en besluiten in de laatste raadsvergadering. De officiële besluitenlijsten staan hier (na vaststelling door de raad in de volgende vergadering).

Bekijk eerder verschenen edities van de nieuwsbrief in het archief van de nieuwsbrieven.

Abonneren