Raad actueel

Agenda van de raad

Hieronder staan de onderwerpen waar de gemeenteraad binnenkort over vergadert:

 • 15 februari 20:00 uur - Ronde Tafel en Debat Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
  De volledige agenda is te vinden in het  raadsinformatiesysteem
 • 15 februari 20:00 uur - Debat Raadsvoorstel Kaders ontwikkeling Geiserlaan
  De volledige agenda is te vinden in het  raadsinformatiesysteem
 • 15 februari 20:00 uur - Ronde Tafel en Debat Raadsvoorstel realisatie kleinschalig crematorium
  De volledige agenda is te vinden in het  raadsinformatiesysteem
 • 15 februari ongeveer 21:30 uur - Debat convenant regionale detailhandelafspraken
  De volledige agenda is te vinden in het  raadsinformatiesysteem
 • 20 februari 19:00 uur  - Politiek Spreekuur
 • 20 februari 19:30 uur - Testlab

Bij de Ronde Tafel kunt u als belanghebbende inspreken. Aanmelden via raadsgriffie@zeist.nl of bel naar 14 030.

Bij alle vergaderingen kunt u als publiek aanwezig zijn. Alle stukken, (audio)verslagen, agenda's en informatie over de raadsleden vindt u op het Raadsinformatiesysteem.

Besluiten van de raad

Een korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en besluiten in de laatste raadsvergadering. De officiƫle besluitenlijsten staan hier (na vaststelling door de raad in de volgende vergadering).

Nieuwsbrieven van de raad

Bekijk eerder verschenen edities van de nieuwsbrief in het archief van de nieuwsbrieven.

Abonneren

Infographic Begroting 2017