Samenstelling van de gemeenteraad

De gemeenteraad wordt iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van Zeist.

De raad bestaat uit 33 leden, verdeeld over een aantal politieke partijen (fracties). Iedere fractie benoemt maximaal 2 buitengewoon raadsleden als ondersteuning.

Fractie en raadsleden

Voor de periode 2018-2022 bestaat de Raad van Zeist uit de volgende fracties en leden:

Partij (fractie en raadsleden)Partij websiteAantal zetels
VVDVVD Zeist8
GROENLINKSGroen Links Zeist7
D66D66 Zeist4
NieuwDemocratischZeistNieuw Democratisch Zeist4
Seyst.NuSeyst.nu3
CDACDA Zeist3
ChristenUnie-SGPChristenUnie-SGP Zeist2
PvdAPvdA Zeist1
SPSP Zeist1

Vergoeding en werkzaamheden

Gemiddeld besteden raadsleden ongeveer 16 uur per week aan het raadswerk. Een groot aantal leden doet dit naast een betaalde baan.

Buitengewoon raadsleden wonen fractievergaderingen bij en mogen actief deelnemen aan de Ronde Tafel en het Debat maar niet tijdens de raadsvergadering.

Raadsleden krijgen een vergoeding en een onkostenvergoeding voor dit werk. De hoogte hiervan is gekoppeld aan het aantal inwoners van de gemeente. In Zeist is dit ongeveer 1600 Euro bruto per maand.

Buitengewoon raadsleden krijgen een onkostenvergoeding.

Achtergrond Integriteit

Raadsleden geven inzicht in hun betaalde en onbetaalde werkzaamheden, om verborgen belangenverstrengeling te voorkomen. Op deze pagina staat bij ieder raadslid welke (neven)activiteiten zij/hij heeft.

Soms komt in de raad een onderwerp aan de orde komen waar een raadslid direct belang bij heeft of zou kunnen hebben. In die gevallen neemt waar mogelijk hij /zij niet actief deel aan de Ronde Tafel en het Debat en onthoudt zich van stemming (stemt niet mee).

Alle raadsleden hebben getekend voor de VNG-integriteitscode.

Raadslid worden

Om raadslid te worden moet u:

  • inwoner zijn van de gemeente,
  • ouder zijn dan 18 jaar,
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

U kunt zich als lid aanmelden bij een bestaande politieke partij of zelf een politieke partij oprichten. Iedere politieke partij kent haar eigen werkwijze en voorwaarden met betrekking tot de samenstelling van de kieslijst.

Naast raadsleden kennen de fracties ook buitengewone raadsleden. Zij vergaderen mee met de fractie en mogen deelnemen aan de Ronde Tafel en het Debat. Dit kan een opstap zijn naar het raadslidmaatschap.