Resultaten beleidsvoornemens zichtbaar maken

De Rekenkamer Zeist wil voor raadsleden en Zeister inwoners zichtbaar maken wat er van de beleidsvoornemens terecht komt. De rekenkamer doet objectief onderzoek. Zij onderzoekt, meestal achteraf, of het beleid van de gemeente werkt zoals het bedoeld was. Maar soms kijken we ook vooruit.

Objectief onderzoek met concrete aanbevelingen

De rekenkamer geeft concrete aanbevelingen aan de gemeenteraad en het college. De gemeenteraad besluit of zij het college van B & W vraagt de aanbevelingen uit te voeren. Met de aanbevelingen wil de rekenkamer het functioneren van de gemeente verbeteren. Zij geeft handvatten die de raad ondersteunen bij hun sturende- en controletaak. De aanbevelingen helpen de gemeenteraad kaders te stellen: aangeven van randvoorwaarden aan het beleid.