Wie?

De Rekenkamer Zeist bestaat uit 4 leden en een ambtelijk secretaris:

 • 2 leden die geen binding hebben met de gemeentelijke organisatie. Zij brengen ieder hun eigen vakkennis in
 • 2 raadsleden die voor de duur van de raadsperiode zitting hebben in de rekenkamer
 • een ambtelijk secretaris

De griffier is als adviseur verbonden aan de rekenkamer. Uniek in Zeist is de mogelijkheid voor burgers om bij speciale onderzoeken als wisselspeler voor een bepaalde periode lid te zijn van de commissie. Ook raadsleden kunnen wisselspeler zijn. Bent u inwoner van Zeist en heeft u interesse in een rol als wisselspeler? Dan horen we graag van u via rekenkamer@zeist.nl.

Samenstelling rekenkamercommissie:

 • Alma Schaafstal (tot 1 januari 2019)
 • Robert Elenbaas
 • Ans Pereboom
 • Pieter Verolme

Alma Schaafstal

Wie ben je?

Alma Schaafstal, voorzitter van de Rekenkamer Zeist. Daarnaast Opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Creative Technology en de Master opleiding Human Media Interaction van de Universiteit Twente. Moeder van drie dochters, die alle drie goeddeels uit huis zijn en studeren. Ik woon in Amerongen samen met man en hond.

Wat vind je leuk aan het werk in de rekenkamer?

De rekenkamer is onafhankelijk en kritisch, daar houd ik van. Onderzoek doen op het scherpst van de snede, proberen vragen zo precies en scherp mogelijk beantwoord te krijgen. Daarmee een bijdrage leveren aan het bestuur en de samenleving van Zeist. De Rekenkamer heeft een positie in Zeist die het mogelijk maakt om te innoveren waardoor het mogelijk wordt om meer impact te hebben. Prachtig!

Leuk weetje over jezelf

Ik ben teamcaptain van een Roparunteam: hardlopend van Parijs of Hamburg naar Rotterdam om geld in te zamelen voor palliatieve zorg. Daarnaast loop ik (ultra)trails, waarbij het gaat om hardlopen over bij voorkeur kleine paadjes langer dan de marathonafstand, ver weg van het asfalt en vind ik die leuker als er meer hoogtemeters inzitten.

Social media

 • twitter: @almaschaafstal
 • Instagram: alma.schaafstal
 • LinkedIn: Alma Schaafstal

Robert Elenbaas

Wie ben je?

Ik ben Robert Elenbaas, 64 jaar, onafhankelijk lid van de rekenkamer en plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast werk ik als zelfstandig organisatieadviseur en werk ik samen met mijn broer Peter die een heel succesvolle (lucht) fotograaf is. Ook ben ik voorzitter van de rekenkamer van Hilversum. Ik heb gelukkig ook nog veel tijd over om aan mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen te besteden en aan mijn andere hobby’s, zoals tennissen en pianospelen.

Wat vind je leuk aan het werk van de rekenkamer?

Ik vind het leuk dat ik de jarenlang in mijn werk opgedane kennis en ervaring kan gebruiken om iets in de gemeente bij te dragen. Mooi daarbij zijn onder meer het doen van onderzoek, scherp en analytisch bezig zijn en het maken van goed leesbare rapporten met zinvolle aanbevelingen. Daarnaast is de rekenkamer een team van prettige mensen met verschillende achtergronden en inzichten waardoor ik iedere keer weer iets opsteek en mijn beeld kan aanscherpen.  

Leuk weetje over jezelf

Ik ben toernooileider van een groot tennistoernooi in Hilversum (het Gooiland Open) waar spelers tot de subtop van Nederland aan meedoen. Ik heb ook mijn tennistrainerslicentie nog.

Social media

 • Twitter: @raelenbaas
 • Facebook: Robert Elenbaas
 • Linked in: Robert Elenbaas