Centrumvisie

Op 3 maart 2015 heeft de gemeenteraad de centrumvisie aangenomen. Deze is echter niet volledig overgenomen door de gemeenteraad. Over een aantal verkeerskundige maatregelen heeft de gemeenteraad andere besluiten genomen.