Gemeentesecretaris

René Grotens is secretaris en adviseur van het college. Hij is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.
Lees verder over gemeentesecretaris

Vacatures en stages

Bent u op zoek naar een baan of stage bij gemeente Zeist? Hier vindt u alle actuele vacatures en stageplaatsen binnen onze organisatie.
Lees verder over vacatures en stages

Organogram

Hier vindt u het organogram van de organisatie van de gemeente Zeist.
Lees verder over organogram

Open data

De gemeente Zeist verzamelt veel verschillende soorten gegevens. Deze informatie kan waardevol en interessant zijn voor anderen.
Lees verder over open data