Gemeentesecretaris

René Grotens is secretaris en adviseur van het college. Hij is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.
Lees verder over gemeentesecretaris

Vacatures en stages

Bent u op zoek naar een baan of stage bij gemeente Zeist? Hier vindt u alle actuele vacatures en stageplaatsen binnen onze organisatie.
Lees verder over vacatures en stages

Organogram

Hier vindt u het organogram van de organisatie van de gemeente Zeist.
Lees verder over organogram