Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezing en de Waterschapsverkiezingen. Op deze website leest u meer over deze verkiezingen.

Op 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Op woensdag 20 maart zijn er twee verkiezingen op één dag; de Provinciale Staten- en de Waterschapsverkiezing.
Lees verder

Stempas

Met een stempas kunt u op het stembureau uw stem uitbrengen. Neem ook uw legitimatiebewijs mee.
Lees verder

Volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf naar het stembureau kunt gaan, kunt u iemand anders machtigen om namens u te stemmen.
Lees verder

Kiezerspas

Als u in een andere gemeente wil stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas aanvragen.
Lees verder

Stemmen verkiezing Europees Parlement vanuit het buitenland

Op 23 mei 2019 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen. U brengt dan uw stem uit tijdens de verkiezing van het Europees Parlement.
Lees verder