Gemeenteraadsverkiezingen

Eens in de 4 jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De volgende gemeenteraadsverkiezing is op 21 maart 2018.

Op dezelfde dag kunt u stemmen voor het referendum over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Mag ik stemmen?

U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land  van de EU. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning en verblijft  minimaal 5 jaar legaal in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in een Nederlandse gemeente.

Ondersteuningsverklaring politieke partij

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De verklaringen worden afgelegd in het gemeentehuis. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 22 januari t/m 5 februari 2018.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

 • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, of
 • bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel(s) hebben behaald, of
 • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

U moet in Zeist als kiezer geregistreerd staan en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Het werkt als volgt:

 1. U neemt een geprint model H4 * mee naar het gemeentehuis.
 2. U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken).
 3. De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op het model H4.
 4. U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
 5. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

* U kunt het standaard model H4 gebruiken voor de ondersteuningsverklaring. Wij adviseren u echter om de ondersteuningsverklaring die u van de partij hebt gekregen te gebruiken.

Afspraak maken

Standaard model H4 (pdf, 20 kB)

Informatie voor politieke partijen

Voorinlevering kandidatenlijst

Aan politieke partijen wordt gevraagd om de kandidatenlijst vooraf te laten controleren door een 'voorinlevering'. Hierdoor verloopt het inleveren van de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling soepel. U komt op deze dag dan niet voor verrassingen te staan en loopt u geen risico dat uw partij niet kan deelnemen aan de verkiezing. Ook wordt tijdens de voorinlevering een tijdstip met u afgesproken voor de inlevering op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018).

Voorinlevering vindt plaats op woensdag 24 of donderdag 25 januari 2018. U maakt hiervoor van te voren een afspraak met bureau verkiezingen via telefoonnummer 14 030.

Hier vindt u meer informatie over de kandidatenlijst

Informatie voor alle deelnemende politieke partijen

Download hier de brochure met algemene informatie voor deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen (pdf, 323 kB)