Referendum over nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees de volledige wet op wetten.overheid.nl

Mag ik stemmen?

U mag stemmen voor het raadgevend referendum als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in een Nederlandse gemeente.

Raadgevend referendum

Het referendum is geldig bij een opkomstpercentage van ten minste 30 procent van het totale aantal kiesgerechtigden. Bij een geldig raadgevend referendum is het aan het kabinet om te beslissen of het de uitspraak van de kiezer overneemt of niet.