Stempas

U ontvangt uw stempas(sen) uiterlijk donderdag 7 maart 2018 op uw huisadres. Daarmee kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente Zeist uw stem uitbrengen.

U neemt mee:

  • uw stempas(sen)
  • uw identiteitsbewijs (Dit is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.)

Stemmen voor de gemeenteraad

U ontvangt een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land  van de EU. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning en verblijft  minimaal 5 jaar legaal in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in een Nederlandse gemeente.

Stemmen voor het referendum

U ontvangt een stempas voor het raadgevend referendum als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in een Nederlandse gemeente.

Bij verhuizing

De gemeente waar u op 5 februari 2018 bent ingeschreven, stuurt u de stempas(sen) op dat adres. U moet dan stemmen in uw oude gemeente.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u niet zelf stemmen? U kunt ook iemand anders machtigen om namens u te stemmen, stemmen bij volmacht.

Alleen voor referendum: stemmen in een andere gemeente

Wilt u zelf in een andere gemeente stemmen (alleen mogelijk voor het referendum)? Laat uw stempas dan omzetten in een kiezerspas.

Vervangende stempas

Als u na 7 maart 2018 nog geen stempas heeft ontvangen en u bent kiesgerechtigd of u bent uw stempas  kwijtgeraakt, dan vraagt u een vervangende stempas aan. De geldigheid van uw oude stempas komt met de aanvraag van een vervangende stempas te vervallen. U kunt met uw oude stempas dus niet meer stemmen.

Na 7 maart 2018 kunt u persoonlijk aan de balie een vervangende stempas aanvragen. U maakt hiervoor een afspraak. Neem uw legitimatiebewijs mee.