Zeister uitslag Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

In Zeist zijn er voor 2 waterschappen verkiezingen georganiseerd. Alle uitslagen per stembureau liggen in de publiekshal van het gemeentehuis ter inzage.

Uitslag Waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Zeister uitslag Waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 18 maart 2015
PartijUitgebrachte stemmen 2015Percentage stemmen 2015
Water Natuurlijk6.49528,04 %
CDA2.85912,34 %
PvdA2.60911,26 %
VVD4.38518,93 %
Waterschap@inwonersbelangen1.5256,58 %
Algemene Waterschapspartij8293,58 %
ChristenUnie1.4226,14 %
SGP8003,45 %
Partij voor de Dieren2.2389,66 %
Totaal23.162

Opkomst Waterschapsverkiezingen de Stichtse Rijnlanden

In de gemeente Zeist zijn 47.597 inwoners opgeroepen te gaan stemmen voor het Waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hiervan zijn 23.989 mensen gaan stemmen. De opkomst was in 2015 in Zeist 50,4 %.

Er zijn 674 blanco stemmen uitgebracht en 153 ongeldige stemmen.

Uitslag Waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe

Zeister uitslag Waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe 18 maart 2015
PartijUitgebrachte stemmen 2015Percentage stemmen 2015
PvdA2015,27 %
ChristenUnie53,82 %
Water Natuurlijk2418,32 %
SGP21,53 %
50PLUS64,58 %
CDA1612,21 %
VVD3425,95 %
AWP Vallei en Veluwe118,40 %
Lokaal Waterbeheer139,92 %
Totaal131

Opkomst Waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe

In de gemeente Zeist zijn 644 inwoners opgeroepen te gaan stemmen voor het Waterschap Vallei en Veluwe. Hiervan zijn 138 mensen gaan stemmen. De opkomst was in 2015 in Zeist 21,4 %.

Er zijn 4 blanco stemmen uitgebracht en 3 ongeldige stemmen.