Verkiezing Europees Parlement

Op 23 mei 2019 is de verkiezing van het Europees Parlement. Deze verkiezing wordt eens in de 5 jaar gehouden. Bij een verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie de leden. Bij deze verkiezing mogen ook Nederlandse kiezers in het buitenland hun stem uitbrengen.

U mag alleen stemmen met een stempas. Waar u mag stemmen hangt af van de gemeente waar u staat ingeschreven op 9 april 2019. De stempas krijgt u op dit adres thuisgestuurd. Stemmen kan in 1 van de stembureaus binnen de gemeente. Bij het stemmen moet u zich kunnen identificeren. Daarvoor zijn verschillende documenten toegestaan voor de Europees Parlementsverkiezingen. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen.

Meer informatie over deze verkiezing vindt u op de volgende pagina's.

Stempas

U krijgt een stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement als u:

  • Nederlander bent of de nationaliteit heeft van een ander land binnen de Europese Unie en zich heeft laten registreren bij uw gemeente
  • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Het Verenigd Koninkrijk is vanaf 29 maart 2019 geen lid meer van de Europese Unie (brexit). Hierdoor krijgen Britten die in Nederland wonen geen stempas meer voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Woont u in Nederland en heeft u naast de Britse nationaliteit ook de nationaliteit van een ander land binnen de Europese Unie? Dan kunt u wel stemmen. U moet zich bij uw gemeente registreren. De gemeente ontvangt het formulier uiterlijk op 9 april 2019.

Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen.