Stemmen bij de verkiezing van het Europees Parlement als u in het buitenland woont

Op 23 mei 2019 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen. U brengt dan uw stem uit tijdens de verkiezing van het Europees Parlement. U stemt met een briefstembewijs of een kiezerspas. U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen.

Als u als Nederlander in een andere EU-lidstaat woont, kunt u kiezen:

  • Stemmen op Nederlandse leden als kiezer buiten Nederland. U mag dan niet stemmen op een kandidaat uit het land waar u woont.
  • Stemmen op leden uit de lidstaat waar u woont. U moet dan bij uw eigen woonlidstaat aangeven dat u wilt stemmen op een kandidaat uit dat land. U mag dan niet voor Nederland uw stem uitbrengen.

Tijdelijk in het buitenland en nog ingeschreven in Nederlandse gemeente

U bent tijdelijk in het buitenland en u staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente. U kunt dan stemmen per volmacht of stemmen per brief.

Stemmen per volmacht

U kunt een andere Nederlandse kiezer voor u machtigen om uw stem uit te brengen. Hierover volgt later meer informatie.

Stemmen per brief

U kunt er ook voor kiezen om uw stem vanuit het buitenland per brief of e-mail uit te brengen. U dient een verzoek hiertoe in bij de gemeente Den Haag. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de gemeente Den Haag.

Niet meer ingeschreven in Nederland

U woont in het buitenland en staat niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Dan kunt u toch stemmen voor het Europees Parlement door u te laten registreren als kiezer. Dat kunt u tot 11 april 2019 doen via de website stemmen vanuit het buitenland.