Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland

Op donderdag 23 mei is de verkiezing van het Europees Parlement. Als onderdaan van 1 van de lidstaten van de Europese Unie en inwoner van de gemeente Zeist kunt u ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

U kunt er ook voor kiezen om te stemmen in uw land van herkomst voor de leden van uw eigen lidstaat.

In het land van herkomst stemmen

Wilt u stemmen in het land waarvan u de EU-Nationaliteit heeft, dan moet u in uw eigen land van herkomst aangeven dat u wilt stemmen als kiezer in het buitenland. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u krijgt ook geen stempas.

In Nederland stemmen

Als u uw stem wilt uitbrengen in Nederland op 23 mei, dan moet u het registratieformulier invullen en samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente opsturen. U krijgt uw stempas begin mei 2019.

Registratieformulier

Het registratieformulier moet uiterlijk op dinsdag 9 april door het team Verkiezingen van de gemeente Zeist zijn ontvangen. Vul het formulier in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs waaruit uw EU nationaliteit blijkt. Stuur uw verzoek op naar gemeente Zeist, team verkiezingen, Postbus 513, 3700 AM Zeist.