Werken met de gesproken kieslijst en mal tijdens de verkiezingen (instructie)

Stemgerechtigden met een visuele beperking kunnen in de gemeente Zeist bij het stembureau in het gemeentehuis, Het Rond 1 in Zeist, zelfstandig hun stem uitbrengen.

Ter voorbereiding geven wij u hier de instructie om te stemmen. U gebruikt in het stembureau een stemmal en Soundbox met een gesproken kieslijst.

Luister hier naar de gesproken handleiding (audio 10:53)

Gesproken kieslijsten

De gesproken kieslijsten kunt u hieronder alvast beluisteren:

Mallen en rood potlood

Een medewerker van het stembureau heeft de mal voor u klaargelegd met daarin het stembiljet.

Verder is er bij de achterwand nog het rode potlood aan een kettinkje. Het potlood heeft u nodig om het juiste rondje rood te maken.

Handleiding voor het gebruik van de stemmal en Soundbox op het stembureau

Inleiding

De stembureaumedewerker heeft u zojuist uitgelegd hoe de Soundbox en de mal werken en hoe u uw stembiljet in de juiste stembus kunt doen. U kunt nu gelijk beginnen met het afluisteren van de partijen- en kandidatenlijsten.

Als u er niet zeker van bent of u de uitleg goed heeft begrepen kunt u nog een keer hulp vragen of de handleiding voor de Soundbox, de stemmal en het deponeren van het stembiljet beluisteren. Deze handleiding hoort u als u blijft luisteren.

Tijdens het afluisteren van de lijsten op de Soundbox krijgt u eerst alle partijnamen te horen en daarna alle namen van kandidaten van de door u gekozen partij. Volg tijdens het afluisteren met uw vinger de mal, zodat u het nummer dat bij de partij en kandidaat van uw keuze hoort niet hoeft te onthouden. Bij de door u gekozen kandidaat kunt u het potlood in het gaatje voor de kandidaat zetten en het potlood een paar maal heen en weer bewegen. Daarmee heeft u uw keuze gemaakt. U mag maar 1 vakje rood maken. U mag eenmaal een nieuw biljet vragen aan de stembureaumedewerker als u zich heeft vergist.

In de volgende hoofdstukken wordt stapsgewijs de werking van de Soundbox en de mal uitgelegd. Daarna wordt uitgelegd hoe u uw stembiljet in de stembus kunt doen. Wanneer u voldoende informatie hebt, kunt u met de “terug”-knop terugkeren naar het hoofdmenu om een andere lijst te selecteren.

Gebruik van de Soundbox

De Soundbox is afgeleid van de Orion Webbox. Voor de verkiezingen zijn op de Soundbox de gesproken lijsten met partijen en kandidaten geplaatst van de verkiezing waarvoor u een stem mag uitbrengen. Dit kunnen meerdere lijsten zijn. Hieronder volgt stapsgewijs de werking van de Soundbox.

 • De Soundbox heeft in het midden een grote draaiknop voor het volume op de hoofdtelefoon.
 • Links van de draaiknop zit de “terug” knop. Hiermee gaat u een stap terug in het menu.
 • Rechts van de draaiknop zit eerst de knop “volgende”. Hiermee kunt u sneller door de lijst met partijen of kandidaten lopen.
 • Rechts daarvan, helemaal aan de buitenkant, zit de knop “OK”. Hiermee bevestigt u de keuze in het menu.
 • In het hoofdmenu kunt u een keuze maken uit de verschillende lijsten. Selecteer eerst een lijst en druk dan op de “OK”-knop. Bent u te laat met drukken, geen probleem. De lijst wordt automatisch herhaald.
 • Indien u per ongeluk de verkeerde keuze heeft gemaakt kunt u met behulp van de “terug” knop weer in het hoofdmenu komen.
 • Met behulp van de knop “volgende” kunt u sneller door de lijsten lopen.
 • De lijsten worden automatisch herhaald als u geen keuze maakt.
 • Opent u een lijst met de ”OK”-knop, dan komt u in de lijst met deelnemende partijen. Volg tijdens het luisteren met uw vinger de mal, zodat u het nummer dat bij de partij van uw keuze hoort niet hoeft te onthouden.
 • De partijenlijst wordt automatisch herhaald, dus geen paniek als u te laat drukt. Met de “terug”-knop kunt u weer in de partijenlijst komen als u per ongeluk de verkeerde partij heeft gekozen.
 • Met de knop “volgende” kunt u dan weer snel door de partijenlijst lopen.
 • Als u de juiste partij heeft gekozen, krijgt u de kandidatenlijst van die partij te horen.
 • Volg ook nu tijdens het luisteren met uw vinger de mal, zodat u het nummer dat bij de kandidaat van uw keuze hoort niet hoeft te onthouden.
 • Met de “terug”-knop kunt u weer terug naar de partijenlijst als u ook nog een andere partij wilt beluisteren.
 • Bij de door u gekozen kandidaat kunt u nu het potlood in het gaatje voor de kandidaat zetten en het potlood een paar maal heen en weer bewegen. In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de mal werkt.

Hierna drukt u net zolang op de “terug”-knop totdat u weer helemaal aan het begin van de Soundbox bent. U hoort dan: Dit is de Soundbox…

Gebruik van de mal

Voor u ligt de stemmal met daarin het stembiljet. Deze mal is ongeveer 80 cm breed en 55 cm hoog en bestaat uit een bodem met daarop het stembiljet en een deksel met verdiepte verticale vakken en gaatjes.

Nu volgt uitleg om het juiste vakje te vinden van de kandidaat van uw keuze en dit in te kleuren. Deze uitleg blijft zich herhalen.

 • Ongeveer 5 cm vanaf de linkerbovenhoek van de mal treft u het voelbare cijfer 1 aan, het nummer van de lijst van de eerste partij. Als u vanaf nummer 1 naar rechts gaat voelt u de nummers van de overige partijen.
 • Direct boven de voelbare nummers van de partijen staan dezelfde nummers in braille.
 • Recht onder de nummers staat steeds in een verdiept vak een verticale rij met gaatjes van 1 cm met middenin een gaatje van een halve cm. Als u straks uw kandidaat heeft gekozen is het de bedoeling dat u het potlood in het kleinste gaatje zet.
 • Vóór elke kandidaat van een partij zit één gaatje. Dit gaatje ligt precies op het vakje van de kandidaat die u wilt kiezen. Vóór elk vijfde gaatje voelt u aan de linkerkant een uítstekend puntje om het tellen te vereenvoudigen. Als u uw kandidaat gekozen heeft kunt u het potlood in het kleinste gaatje zetten, middenin het gaatje van 1 cm.
 • U kunt stemmen door het potlood een paar maal heen en weer te bewegen in het gaatje. U heeft dan uw stem uitgebracht.
 • U mag maar 1 vakje rood maken. Als u zich heeft vergist, mag u eenmaal een nieuw biljet vragen aan de stembureaumedewerker.
 • U kunt het ingevulde stembiljet uit de mal halen door de rand van de deksel van de mal aan de onderkant in het midden een beetje op te tillen. Op die plek kunt u het formulier er makkelijk uithalen.
 • Vouw het stembiljet op met de bovenzijde naar binnen. Dat kan via de vouwlijnen, maar het hoeft niet precies hetzelfde. Als het maar opgevouwen is.
 • Als er meerdere verkiezingen tegelijkertijd zijn kunt u hierna het beste de andere verkiezing ook doen. Leg het ingevulde stembiljet even terzijde.
 • De medewerker van het stembureau legt, indien er meerdere verkiezingen zijn, een andere mal voor u neer met daarin het stembiljet van de volgende verkiezing. Bij gebruik van de soundbox gaat u met de “terug”-toets weer naar de lijst met de verschillende kieslijsten. U kiest de volgende lijst en start weer vanaf het begin om uw keuze te maken.
 • Als u alle stembiljetten heeft ingevuld en als u de Soundbox gebruikt heeft voor het beluisteren van de lijsten, druk dan eerst enkele malen op de “terug”-knop zodat de Soundbox weer helemaal aan het begin staat. U hoort dan: Dit is de Soundbox...

Hierna kunt u via de voelbare lijnen op de vloer naar de stembus gaan om uw stembiljet erin te doen. In het volgende hoofdstuk krijgt u daarover uitleg.

Stembiljet deponeren in de stembus

U kunt het stembiljet zelf in de juiste bus doen nadat u het heeft ingevuld.

Hierna volgt stapsgewijs de werkwijze.

 • Als u de Soundbox gebruikt heeft voor het beluisteren van de lijsten, druk dan eerst enkele malen op de “terug”-knop zodat de Soundbox weer helemaal aan het begin staat. U hoort dan: Dit is de Soundbox...
 • U kunt het ingevulde stembiljet uit de mal halen door de deksel van de mal aan de onderkant in het midden een beetje op te tillen. Op die plek kunt u het formulier er makkelijk uithalen.
 • Vouw het stembiljet op met de bovenzijde naar binnen. Dat kan via de vouwlijnen, maar het hoeft niet precies hetzelfde. Als het maar opgevouwen is.
 • Als er meerdere verkiezingen tegelijkertijd zijn kunt u hierna het beste de andere verkiezing ook doen. Leg het ingevulde stembiljet even terzijde.
 • De medewerker van het stembureau legt een andere mal voor u neer met daarin het stembiljet van de volgende verkiezing.
 • Als u alle biljetten heeft ingevuld gaat u via de voelbare lijnen op de vloer naar de stembus.
 • Doe het biljet in de juiste bus via de sleuf in de deksel. Als u niet meer weet welk biljet in welke bus hoort kunt u ze beide in dezelfde bus doen (bij meerdere verkiezingen). Bij de telling wordt dit gecorrigeerd.

U bent nu klaar met stemmen en kunt via de voelbare lijn het stembureau weer verlaten.