Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Kiesrecht

De regels voor het kiesrecht zijn voor deze verkiezingen niet hetzelfde. Het kan zijn dat u wel mag stemmen voor de Waterschapsverkiezingen, maar niet voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Provinciale Statenverkiezingen

Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de 4 jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de provincie worden gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

U krijgt een stempas als u:

 • 18 jaar of ouder bent,
 • op 4 februari 2019 in Zeist staat ingeschreven,
 • de Nederlandse nationaliteit heeft.

Waterschapsverkiezingen

Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. In Zeist worden voor 2 waterschappen verkiezingen georganiseerd:

U krijgt een stempas als u:

 • 18 jaar of ouder bent,
 • op 4 februari 2019 in Zeist staat ingeschreven,
 • de Nederlandse nationaliteit heeft OF
 • de nationaliteit van een lidstaat van de EU heeft OF
 • de nationaliteit van een land buiten de EU heeft en een geldige verblijfstitel.

Stemmen voor waterschap Vallei en Veluwe in 3 stembureaus

De kiesgerechtigden voor waterschap Vallei en Veluwe kunnen in de gemeente Zeist alleen stemmen in de stembureaus:

 • Abrona 't Lichtpunt - Huis ter Heide
 • Wijkservicepunt Pelita - Den Dolder
 • Gemeentehuis - Zeist

Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen.