Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De verklaringen worden afgelegd in het gemeentehuis. Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen van 21 januari t/m 4 februari 2019. U moet in Zeist als kiezer geregistreerd staan en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Politieke partijen die nu niet in de Provinciale Staten zitten én partijen die in 2015 wel bij de vorige verkiezingen hebben deelgenomen, maar geen zetel hebben behaald, moeten per kieskring minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van kiezers uit die betreffende kieskring inleveren voordat zij mee kunnen doen aan de Provinciale Statenverkiezing op 20 maart 2019.

Het werkt als volgt:

  1. U neemt een geprint model H4 * mee naar het gemeentehuis.
  2. U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken).
  3. De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op het model H4.
  4. U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
  5. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

* U kunt het standaard model H4 gebruiken voor de ondersteuningsverklaring. Wij adviseren u echter om de ondersteuningsverklaring die u van de partij hebt gekregen te gebruiken.

Standaard model H4 (pdf 42,5 kB)

Afspraak maken