Volmachtbewijs

Als u bij de verkiezingen niet zelf naar het stembureau kunt gaan, kunt u een ander machtigen om dit voor u te doen via een:

 • onderhandse volmacht
 • schriftelijke volmacht

Onderhandse volmacht

Alleen te gebruiken in de gemeente Zeist.

U gebruikt het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Vul de achterzijde van de stempas in en laat de kaart ook door de gemachtigde ondertekenen. De gemachtigde:

 • woont net als u in de gemeente Zeist
 • neemt een kopie van uw legitimatiebewijs mee
 • brengt zijn/haar stem tegelijkertijd uit
 • mag voor maximaal 2 anderen stemmen

Schriftelijke volmacht

U kunt tot vrijdag 16 maart 2018 een schriftelijke volmacht aanvragen. De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.

U vult samen met de gemachtigde het volmachtverzoek in en levert het in bij de gemeente. De gemeente maakt een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. U hoeft de andere kiezer geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. De andere kiezer:

 • moet voor de gemeenteraadsverkiezingen als kiezer zijn geregistreerd in de gemeente Zeist.
 • moet voor het referendum in Nederland wonen.

De gemachtigde:

 • heeft kiesrecht
 • brengt zijn/haar stem tegelijkertijd uit
 • mag voor maximaal 2 anderen stemmen.

Formulier volmachtverzoek (PDF 66,6 kB)

Schriftelijk aanvragen

Stuur uw verzoek op naar gemeente Zeist, team verkiezingen, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

Persoonlijk aanvragen

Afspraak maken