Proclaimer

De gemeente Zeist is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Heeft u tips of vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier, door het versturen van een e-mail naar zeist@zeist.nl of bel telefoonnummer 14 030.

De informatie op deze website verandert regelmatig. Zoekt u een onderwerp waarvan u zeker bent dat dit op de website heeft gestaan en kunt u het niet meer terugvinden? Dan kunt u gebruikmaken van de verschillende archieven van websites en social media.

Website gemeente Zeist

Facebook en Twitter gemeente Zeist

Website raadinformatie Zeist

Website Centrum Zeist Vernieuwt

Facebook en Twitter Centrum Zeist Vernieuwt

Platform OmZeist

De Gemeente Zeist vindt het belangrijk dat de gemeentelijke website voor iedereen toegankelijk is. Dus ook voor mensen met bijvoorbeeld een visuele handicap, dyslexie of leeshandicap. Wij proberen onze website zoveel mogelijk te laten voldoen aan internationaal erkende eisen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Heeft u een probleem met de toegankelijkheid op deze website? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar de webredactie via zeist@zeist.nl of bel ons via het telefoonnummer 14 030.

Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot sites die door derden worden onderhouden. De gemeente Zeist is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook is eigendom van de gemeente Zeist, behalve als anders is vermeld. U mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Citeren met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

De gemeente Zeist hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. Informatie over bezoeken aan Zeist.nl wordt nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Lees meer over de bescherming van uw privacy.

DigiD en eHerkenning

Voor een aantal diensten heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Met uw persoonlijke DigiD of zakelijke eHerkenning kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben en wordt mogelijke fraude voorkomen.

Inloggen als Europees staatsburger

The municipality Zeist works with eIDAS: the European electronic identification and trust services. For more information on eIDAS.

De gemeente Zeist doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat onze verzonden e-mails juist zijn en dat de juiste e-mailadressen worden gebruikt. Mocht een e-mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?

Als u een officiƫle beslissing (besluit) van de gemeente wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn, dan kunt u deze niet via een e-mailbericht aanvragen. Tenzij dit op de website van de gemeente Zeist uitdrukkelijk is aangegeven. In andere gevallen dan op de website van de gemeente Zeist vermeld, stuurt u ons dan een ondertekende brief of fax met daarin uw verzoek of bezwaar, dan zorgen wij voor de verdere afhandeling.

De gemeente Zeist verzamelt veel verschillende soorten gegevens. Deze informatie kan waardevol en interessant zijn voor anderen.

U vindt onze open data op zeist.dataplatform.nl.