Aanleg doorfietsroute Utrecht-Amersfoort

Categorie├źn

  • Den Dolder
  • Verkeer

De provincie Utrecht werkt samen met gemeenten aan 7 'doorfietsroutes'. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio Utrecht.

De doorfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort loopt door Den Dolder: vanaf de Fornheselaan door de kern van Den Dolder, via de Paltzerweg-Baarnseweg-Andreas Foxlaan.

Overzichtskaart fietsroute

Uitvoering in fasen

Het deel van de fietsroute dat door Den Dolder loopt, leggen we in fasen aan. Het traject Fornheselaan en de Paltzerweg is al klaar. Hierna volgen de Baarnseweg en de Andreas Foxlaan.

Planning

Heeft u moeite met het lezen en/of begrijpen van de technische tekeningen van de ontwerpen voor de Baarnseweg of de Andreas Foxlaan, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Traject Paltzerweg

De doorfietsroute over de Paltzerweg is aangelegd. Omdat het gaat om een nieuw soort weginrichting, hebben we gebruikers en bewoners gevraagd hun ervaring te delen.

Het eerste deel van de evaluatie is klaar. Na de zomer gaan we nog metingen en tellingen uitvoeren:

  • snelheid van het verkeer
  • soort verkeer
  • hoeveelheid verkeer

Traject Baarnseweg en Andreas Foxlaan

Traject Baarnseweg

De Baarnseweg wordt een fietsstraat. De rijbaan wordt versmald en krijgt rood asfalt. De weg wordt als eenrichtingsverkeer ingericht. De toegestane rijrichting is vanaf de Paltzerweg naar de Dolderseweg. Fietsers mogen wel in 2 richtingen rijden.

Voor een veilige fietsroute en een rustige woonstraat is een lage snelheid belangrijk. Naast het versmallen van de weg, zijn er daarom 3 verkeersdrempels ontworpen als snelheidsremmende maatregel.

De bestaande bomen blijven en worden tijdens de herinrichting beschermd. Omdat de bomen een belangrijke functie hebben voor onder meer vogels en vleermuizen, wordt de bomenrij uitgebreid richting de Dolderseweg. De bermen rondom de bomen worden ingezaaid met een gras-kruidenmengsel. De bestaande lichtmasten en armaturen blijven en worden verplaatst als dat nodig is. 

De gedenksteen ter hoogte van de Baarnseweg 49 blijft in het voetpad liggen.  

Het schetsontwerp is voorgelegd aan de bewoners en daarna vastgesteld. 

Traject Andreas Foxlaan

De Andreas Foxlaan wordt een fietsstraat. De rijbaan wordt versmald en krijgt rood asfalt. De weg wordt als eenrichtingsverkeer ingericht. De toegestane rijrichting is vanaf de Fornheselaan naar de Dolderseweg. Fietsers mogen wel in 2 richtingen rijden.

Op de rijbaan van de Andreas Foxlaan is een langgerekt plateau ontworpen als snelheidsremmende maatregel voor gemotoriseerd verkeer. Dit is in de huidige situatie voldoende. Wanneer er in de toekomst meer verkeer over de Andreas Foxlaan rijdt, als hier de kortsluitroute komt, dan zullen er meer drempels moeten komen.

Door de versmalling van de rijbaan ontstaat er meer ruimte voor de bomen. In het zuidelijke deel van de Andreas Foxlaan wordt een enkele nieuwe boom geplant. Ook komen er meer bomen langs de rijbaan om de laanstructuur te versterken.

Bij het pleintje worden verschillende soorten geplant. De bermen rondom de bomen worden ingezaaid met een gras-kruidenmengsel.

Het schetsontwerp is voorgelegd aan de bewoners en daarna vastgesteld. 

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Doorfietsroute Utrecht-Amersfoort' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.