Aanleg doorfietsroute Utrecht-Amersfoort

Categorie├źn

 • Den Dolder
 • Verkeer

De provincie Utrecht werkt samen met gemeenten aan 7 'doorfietsroutes'. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio Utrecht.

De doorfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort loopt door Den Dolder: vanaf de Paltzerweg door de kern van Den Dolder, via de Baarnseweg-Andreas Foxlaan, naar de Fornheselaan.

Overzichtskaart fietsroute

Uitvoering in fasen

Het deel van de fietsroute dat door Den Dolder loopt, leggen we in fasen aan. Het traject Fornheselaan en de Paltzerweg is al klaar. Hierna volgen de Andreas Foxlaan en de Baarnseweg.

Traject Andreas Foxlaan en Baarnseweg 

Bekijk een impressie van de nieuwe situatie in het schetsontwerp Andreas Foxlaan (pdf, 2 MB)  en het schetsontwerp Baarnseweg (pdf, 2 MB) .

Samenvatting werkzaamheden

 • inrichten van Andreas Foxlaan en Baarnseweg (vanaf kruising met Paltzerweg) als fietsstraat. Auto's zijn er te gast.
 • aanpassen van de rijweg, voetpaden en parkeerplaatsen 
 • afkoppelen regenwater van het riool op de plekken waar dat kan, zodat het regenwater in de bodem komt  
 • meer groen. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe; dit draagt bij aan een beter en gezonder leefklimaat.

Schetsontwerp Baarnseweg

De Baarnseweg wordt een fietsstraat. De rijbaan wordt smaller en krijgt rood asfalt.

De weg richten we in als eenrichtingsverkeer voor auto's met als rijrichting: vanaf de Paltzerweg naar de Dolderseweg. Fietsers mogen wel in 2 richtingen rijden.

Voor een veilige fietsroute en een rustige woonstraat is een lage snelheid belangrijk. Daarom wordt de rijbaan smaller en komen 3 verkeersdrempels, ontworpen als snelheidsremmende maatregel.

De bestaande bomen blijven staan en beschermen we tijdens de herinrichting. De bomen hebben een belangrijke functie voor onder andere vogels en vleermuizen. Daarom breiden we de bomenrij uit richting de Dolderseweg.

De bermen rond de bomen zaaien we in met een gras-kruidenmengsel.

De bestaande lichtmasten en armaturen blijven staan. Als het nodig is, dan verplaatsen we ze.

Ter hoogte van de Baarnseweg 49 ligt een gedenksteen in het voetpad. Deze blijft daar liggen.  

Schetsontwerp Andreas Foxlaan

De Andreas Foxlaan wordt een fietsstraat. De rijbaan wordt smaller en krijgt rood asfalt.

De weg richten we in als eenrichtingsverkeer voor auto's met als rijrichting: vanaf de Fornheselaan naar de Dolderseweg. Fietsers mogen wel in 2 richtingen rijden.

Op de rijbaan van de Andreas Foxlaan is een langgerekt plateau ontworpen als snelheidsremmende maatregel voor gemotoriseerd verkeer. Dit is in de huidige situatie voldoende.

Wanneer er in de toekomst meer verkeer over de Andreas Foxlaan rijdt, dan zullen er meer drempels moeten komen. Dat is het geval als hier de kortsluitroute komt.

Door de smallere rijbaan komt er meer ruimte voor de bomen. In het zuidelijke deel van de Andreas Foxlaan planten we een enkele nieuwe boom. Ook komen er meer bomen langs de rijbaan; dit versterkt de laanstructuur. 

Bij het pleintje planten we verschillende soorten. De bermen rondom de bomen zaaien we in met een gras-kruidenmengsel.

Dit project draagt bij aan de verduurzaming van de buitenruimte. Daarom zijn belangrijke onderdelen:

 • vergroenen: meer groen in de wijk
 • afkoppelen: regenwater in de bodem in plaats van in het riool
 • ontstenen: stenen eruit, groen erin  

Ook u als bewoner kunt bijdragen. Bijvoorbeeld door het vergoenen van de tuin of het dak en het energiezuinig maken van de woning. Zo maken we onze gemeente met elkaar klimaatklaar

Het regenwater koppelen we zoveel af van het bestaande rioolstelsel. Het komt daardoor lokaal in de bodem terecht en wordt daar opgenomen. 

Planning

Het schetsontwerp voor de inrichting is eind 2022 aan bewoners en ondernemers gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Inmiddels is er een aannemer gekozen. Het ontwerp wordt nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

 • 3e kwartaal 2024: start werkzaamheden Andreas Foxlaan
 • 4e kwartaal 2024: start werkzaamheden Baarnseweg

Over de startdatum van de werkzaamheden worden de bewoners en ondernemers ruim van tevoren geïnformeerd.

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Kappen bomen

Inmiddels zijn een aantal bomen op de Baarnseweg en de Andreas Foxlaan gekapt. We kunnen in het 3e kwartaal van dit jaar starten met de werkzaamheden aan de Andreas Foxlaan. Sommige bomen waren in een slechte staat en moesten daarom gekapt worden. Daarnaast stonden sommige bomen in de weg voor de nieuwe inrichting. In de nieuwe situatie komen er in totaal meer bomen terug dan dat er gekapt zijn.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.