Austerlitz centrum: het hart van Austerlitz

Met de vernieuwing van het dorpshart van Austerlitz willen wij de leefbaarheid en levendigheid van het dorp behouden en verbeteren. De vernieuwing is onderdeel van de dorpsontwikkeling Austerlitz. In het nieuwe ‘Hart van Austerlitz’ kunnen onderwijs, wonen, zorg en ontmoeting elkaar vinden en versterken.

Naar projectenoverzicht