straatbeeld Slotlaan

Centrumgebied van Zeist

Zeist heeft een groen en gezellig centrum gekregen. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hebben daar samen hard aan gewerkt. Dit jaar gaan we de herinrichting afronden:

 1. verbetering verkeersveiligheid;

 2. Voorheuvel krijgt zijn definitieve inrichting.

Slotlaan en Korte Steynlaan

In december 2019 heeft de gemeenteraad gevraagd om de verkeersveiligheid op de Slotlaan en op de Korte Steynlaan te onderzoeken. Dit onderzoek is in 2020 uitgevoerd en de gemeenteraad heeft zich op 23 maart uitgesproken over de verdere optimalisatie van de Slotlaan. Een projectteam is inmiddels gestart met het ontwerpproces hiervan en neemt daarbij de volgende uitgangspunten van de gemeenteraad over:

 1. verkeersveiligheid staat centraal, met name die van fietsers en voetgangers;
 2. heldere communicatie naar direct betrokkenen;
 3. overlast voor ondernemers zoveel mogelijk beperken.

Meer verkeersveiligheid

In juni zijn al enkele aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid te bevorderen en in de zomer zijn diverse varianten uitgewerkt door het projectteam.

Op 22 september was er een informatieavond voor bewoners, ondernemers en andere betrokkenen rond de Slotlaan. De aanwezigen kregen toen een toelichting op het proces en uitleg over de nu voorliggende voorkeursvariant (pdf, 3.89 MB). Ook andere varianten (pdf, 8.34 MB) werden toegelicht. Er is gediscussieerd en door de aanwezigen zijn tips en aandachtpunten meegegeven aan het projectteam. 

Ons plan is om de gepresenteerde voorkeursvariant in haar uiteindelijke vorm eind november of begin december aan de gemeenteraad voor te leggen voor een besluit. Een datum van een Ronde Tafel over de variantenstudie voor de verbetering van de veiligheid van de Slotlaan is nog niet bekend. U kunt inspreken bij die Ronde Tafel; daarvoor kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffie.

groepjes mensen rond tafels in raadszaal
Ondernemers en bewoners van de Slotlaan krijgen in de raadszaal van het gemeentehuis uitleg van het projectteam over de voorkeursvariant.

Planning

 • 23 maart: besluit gemeenteraad over verkeersveiligheid Slotlaan
 • 7 juni: start uitvoering enkele korte termijnmaatregelen
 • 6 juli: de gemeenteraad wordt bijgepraat over verschillende ontwerpvarianten en bijbehorende keuzes (bekijk de volledige presentatie terug op Youtube)
 • 22 september: inloopavond optimalisatie Slotlaan

Meer informatie

Voorheuvel

De tijdelijke inrichting van de Voorheuvel vervangen we door een definitieve inrichting (pdf, 1.71 MB). Hiervoor is eerder dit jaar een voorlopig ontwerp (pdf, 544 KB) vrijgegeven, waar diverse reacties (pdf, 103 KB) op zijn gekomen en behandeld. Deze inbreng heeft tot een aantal aanpassingen in het definitieve ontwerp geleid:

 • verbreden van rijstrook voor gemotoriseerd verkeer naar 3,40m, zodat stoppende bussen door fietsers ingehaald kunnen worden en meer ruimte krijgen om met het gemotoriseerde verkeer mee te rijden;
 • versmallen fietspad (tegen richting) met 20cm om zo meer ruimte te geven aan het gecombineerde fiets- en autoverkeer;
 • verplaatsen van de voetgangersoversteekplaats in de richting van het kruispunt, zodat oversteek in de dezelfde lijn ligt als de voornaamste voetgangersstromen. Dit heeft een snelheid remmend effect heeft op het gemotoriseerd verkeer op dat kruispunt;
 • compact maken van het kruispunt Voorheuvel om het overzichtelijker te maken en de gelijkwaardigheid van het kruispunt te benadrukken.  

Proces en planning

Voor de uitvoering van het definitief ontwerp is alleen voor de aanleg van de voetgangersoversteekplaats een verkeersbesluit (pdf, 176 KB) nodig. Dit is net als de beslissing voor het definitief ontwerp op 14 september genomen. Tegen het verkeersbesluit voor dit specifieke onderdeel van het ontwerp kan bezwaar gemaakt worden binnen 6 weken na verzending van de bijbehorende bewonersbrief (pdf, 51 KB).

Het definitieve ontwerp wordt nu vertaald naar werktekeningen voor de aanbesteding van de uitvoering. Wij streven ernaar dit najaar een aannemer te selecteren en opdracht voor uitvoer te verstrekken. 

Door een tekort aan benodigde bouwmaterialen verwachten wij helaas pas op zijn vroegst in begin 2022 te kunnen starten met de uitvoering. Om de herinrichting met zo min mogelijk overlast voor ondernemers uit te voeren, gaat de gemeente met hen in gesprek over een voor hen zo gunstig mogelijke planning.

Meer informatie over de definitieve planning voor de uitvoering is nu nog niet bekend; die volgt nog.

Meer informatie

Bij vragen over de herinrichting van de Voorheuvel kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 030 of per e-mail zeist@zeist.nl.

Naar projectenoverzicht