straatbeeld Slotlaan

Centrumgebied van Zeist

Zeist heeft een groen en gezellig centrum gekregen. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hebben daar samen hard aan gewerkt. Dit jaar gaan we de herinrichting afronden:

 1. verbetering verkeersveiligheid;

 2. Voorheuvel krijgt zijn definitieve inrichting.

Slotlaan en Korte Steynlaan

In december 2019 heeft de gemeenteraad gevraagd om de verkeersveiligheid op de Slotlaan en op de Korte Steynlaan te onderzoeken. Dit onderzoek is in 2020 uitgevoerd en de gemeenteraad heeft zich op 23 maart uitgesproken over de verdere optimalisatie van de Slotlaan. Een projectteam is inmiddels gestart met het ontwerpproces hiervan en neemt daarbij de volgende uitgangspunten van de gemeenteraad over:

 1. verkeersveiligheid staat centraal, met name die van fietsers en voetgangers;
 2. heldere communicatie naar direct betrokkenen;
 3. overlast voor ondernemers zoveel mogelijk beperken.

In de eerste weken van juni zijn al enkele kleine aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid te bevorderen. Denk aan nieuwe belijning, aanpassingen aan zebrapaden en het realiseren van een grotere fietsopstelplaats voor de verkeerslichten bij de Antonlaan. 

Het projectteam werkt deze zomer verder aan:

 • onderzoek vermindering verkeersintensiteit en rijsnelheid autoverkeer;
 • verbetering afscheiding fietsstroken;
 • toevoegen vrij liggende fietsstroken;
 • versmallen rijbaan voor autoverkeer;
 • plaatsen van de zebrapaden;
 • maatregelen om parkeren op rijbaan te ontmoedigen;
 • zicht op voetgangers verbeteren op kruispunt Hogeweg–Slotlaan.

Planning

 • 23 maart: besluit gemeenteraad over verkeersveiligheid Slotlaan
 • 7 juni: start uitvoering enkele korte termijnmaatregelen
 • 6 juli: de gemeenteraad wordt bijgepraat over verschillende ontwerpvarianten en bijbehorende keuzes. 
  Bekijk de volledige presentatie terug op Youtube

Meer informatie

Voorheuvel

De tijdelijke inrichting van de Voorheuvel vervangen we door een definitieve inrichting. Hiervoor hebben we een voorlopig ontwerp (pdf, 544 KB) gemaakt.

Belangrijkste punten uit voorlopig ontwerp:

 • de verschillende weggebruikers krijgen hun eigen plaats op de weg.
 • inrichting als 30 km/uur-weg.
 • er komt een 3e oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van het Voorheuvelplein. De andere 2 oversteekplaatsen blijven.
 • er komt een laad- en losplaats bij Voorheuvel 15-17 (Zeeman). De huidige laad- en losplaats verdwijnt.

Proces en planning

We gaan de reacties goed bestuderen en verwerken in een zogenaamde ‘reactienota’. Daarna maken we een definitief ontwerp (DO).

Het DO werken we verder uit voor de uitvoering. Ons doel is dat de werkzaamheden voor de zomer klaar zijn. Meer informatie volgt.

Naar projectenoverzicht