straatbeeld Slotlaan

Centrumgebied van Zeist

Zeist heeft een groen en gezellig centrum gekregen. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hebben daar samen hard aan gewerkt. Dit jaar gaan we de herinrichting afronden:

 1. Voorheuvel krijgt zijn definitieve inrichting;

 2. verbetering verkeersveiligheid.

Voorheuvel

De tijdelijke inrichting van de Voorheuvel vervangen we door een definitieve inrichting. Hiervoor hebben we een voorlopig ontwerp (pdf, 544 KB) gemaakt.

Belangrijkste punten uit voorlopig ontwerp:

 • de verschillende weggebruikers krijgen hun eigen plaats op de weg.
 • inrichting als 30 km/uur-weg.
 • er komt een 3e oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van het Voorheuvelplein. De andere 2 oversteekplaatsen blijven.
 • er komt een laad- en losplaats bij Voorheuvel 15-17 (Zeeman). De huidige laad- en losplaats verdwijnt.

Proces en planning

We gaan de reacties goed bestuderen en verwerken in een zogenaamde ‘reactienota’. Daarna maken we een definitief ontwerp (DO).

Het DO werken we verder uit voor de uitvoering. Ons doel is dat de werkzaamheden voor de zomer klaar zijn. Meer informatie volgt.

Slotlaan en Korte Steynlaan

In december 2019 heeft de gemeenteraad gevraagd om de verkeersveiligheid op de Slotlaan en op de Korte Steynlaan te onderzoeken. Dit onderzoek is in 2020 uitgevoerd. Diverse aanbevelingen zijn inmiddels overgenomen en uitgevoerd.

Aanbevelingen die iets meer tijd vragen:

 • onderzoek vermindering verkeersintensiteit en rijsnelheid autoverkeer;
 • verbetering afscheiding fietsstroken;
 • toevoegen vrij liggende fietsstroken;
 • versmallen rijbaan voor autoverkeer;
 • plaatsen van de zebrapaden;
 • maatregelen om parkeren op rijbaan te ontmoedigen;
 • zicht op voetgangers verbeteren op kruispunt Hogeweg–Slotlaan.

Belangrijke uitgangspunten voor aanpassingen in het ontwerp:

 • 'veiligheid van alle verkeersdeelnemers' staat bovenaan, in het bijzonder die van (school)fietsers;
 • huidige verkeersstromen blijven zoals ze zijn;
 • invloed op omliggende wijken wordt beperkt;
 • uitwerking past in het destijds vastgesteld beeldkwaliteitsplan van het centrum;
 • we betrekken de omwonenden, ondernemers en vastgoedeigenaren bij de ontwikkelingen.

Planning

 • 18 maart: Ronde Tafel en Debat over kaders verkeersveiligheid Slotlaan
 • 23 maart: besluit gemeenteraad over verkeersveiligheid Slotlaan

Meer informatie

Naar projectenoverzicht