Cornelis Vlotlaan

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist bouwt 24 sociale huurappartementen voor senioren in de groenstrook aan de Cornelis Vlotlaan en de Leendert Edelmanlaan in Zeist.

Planning

  • begin 2021: oplevering woningen
  • begin 2021: inrichting en oplevering openbaar gebied

Informatie over de voortgang van de bouw van de appartementen vindt u op de website van RK Woningbouwvereniging. Alle appartementen zijn al toegewezen.

Nieuwsbrief

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist informeert belangstellenden in dit project via een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail via info@rkwbv.nl onder vermelding van 'aanmelden nieuwsbrief Cornelis Vlotlaan' of bel naar 030 698 50 30.

Inrichting openbaar gebied

Het openbaar gebied willen we herinrichten op een manier die past bij het nieuwe woongebouw én die meerwaarde heeft voor de natuur. Enkele goede bomen blijven staan. Nieuwe, inheemse bomen gaan we planten om de routes voor vleermuizen goed te begeleiden. Ook komt er nieuwe, lage beplanting.

We hebben gekozen voor mooie beplanting voor het uitzicht en tegelijkertijd ook voor planten en struiken die goed zijn voor vlinders, bijen, andere insecten en andere dieren. Op die manier kan de nieuwe inrichting een bijdrage leveren aan de ecologische kwaliteit van de omgeving.

Vragen over inrichting

Heeft u vragen over de inrichting van het openbaar gebied? Neemt u dan contact met ons op. Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Naar projectenoverzicht