Categorieën

 • Zeist

Herontwikkeling voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst

Aan de Verlengde Slotlaan 69 in Zeist staat de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst. Deze locatie is nu verhuurd en is in gebruik voor (gesloten) jeugdzorg. Van Wonen is sinds 2021 de nieuwe eigenaar van De Lindenhorst.

De nieuwe eigenaar kan de locatie herontwikkelen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden om medewerking te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan. De voorwaarden voor de toekomstige invulling van De Lindenhorst leest u in het raadsbesluit van 12 mei 2020.

Begin 2022 start Van Wonen de communicatie op over de participatie voor het planuitwerkingsproces.

 • 2022: planuitwerking en participatie herontwikkeling door eigenaar
 • 2022: bestemmingsplan of omgevingsplanprocedure
 • 2023: omgevingsvergunning
 • vanaf 2023: uitvoering herontwikkeling De Lindenhorst
 • vanaf 2024: oplevering woningen

Deze planning is globaal en onder voorbehoud van wijzigingen.

Participatieproces in het kort

Buurtbewoners en andere belanghebbenden konden in 2019 meedenken en kansen en knelpunten aangeven. Tijdens de slotbijeenkomst in mei 2019 was er gelegenheid om te reageren op de uitkomsten en adviezen van de werkgroep. Van dit proces in een participatierapport (pdf, 581 KB)  opgesteld.

Inhoud participatierapport in het kort

Het RVB heeft in afstemming met de gemeente in 2019 gesproken met omwonenden en andere belanghebbenden over de toekomstige invulling van de locatie De Lindenhorst. Hieruit kwamen 2 scenario’s voor een nieuwe invulling van De Lindenhorst naar voren.

 1. woningen met een tuin: mengen van vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap;
 2. villa-achtige bebouwing voor senioren: twee bouwlagen met kap waarbij elke bouwlaag bestaat uit meerdere wooneenheden.

In beide scenario’s is het belangrijk dat de woningen goed passen in en aansluiten op de groene omgeving.

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2020 ingestemd met de twee scenario's die uit het participatietraject naar voren zijn gekomen. Verder is een amendement aangenomen om de brief aan de vorige eigenaar van De Lindenhorst, het RijksVastgoedBedrijf (RVB), aan te scherpen. Daarmee worden de voorwaarden die de gemeente aan een nieuwe invulling van De Lindenhorst verbindt, verder verduidelijkt. Het RVB heeft deze brief en het rapport meegestuurd bij de verkoop aan de nieuwe eigenaar Van Wonen.

Raadsbesluit 12 mei 2020

De bijlagen van het Raadbesluit zijn eventueel op te vragen per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonische via telefoonnummer 14 030.

Onderzoeken

In het verleden zijn in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een aantal onderzoeken uitgevoerd:

 • Tuinhistorische verkenning en waardeverwachting
 • Ecologische quickscan en bomenadvies
 • Overzicht beleidsmatige aandachtspunten en onderzoeksresultaten
 • Bomeninventarisatie
 • Servituut Schaerweijder Bosschen Zeist

Op de hoogte blijven

Van Wonen, eigenaar van De Lindenhorst, heeft een website ontwikkeld waar zij over de plannen communiceren. Op deze website kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief over de plannen voor De Lindenhorst en kunt u zich ook als geïnteresseerde registeren voor een woning, www.wonenindelindenhorst.nl.

De eigenaar is in de fase van planuitwerking verantwoordelijk voor de participatie en communicatie naar de belanghebbenden. Bij vragen over de plannen kunt u contact opnemen met mevrouw Scholtens van Van Wonen.

De gemeente communiceert over besluitvorming en procedures. Dit doen we per brief aan de omgeving en via de voortgangsmail.

Wilt u de vorderingen van het proces, procedures en besluitvorming volgen? Geef dan uw e-mailadres door via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding e-mail herontwikkeling De Lindenhorst'.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over het proces van de herontwikkeling van De Lindenhorst. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Wilt u zich op een later moment toch weer afmelden? Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'afmelding e-mail herontwikkeling De Lindenhorst'.