Categorieën

  • Zeist
  • Overig

Herontwikkeling voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst

Aan de Verlengde Slotlaan 69 in Zeist staat de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst. Deze locatie is nu verhuurd en is in gebruik voor (gesloten) jeugdzorg.

De eigenaar kan de locatie herontwikkelen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden om medewerking te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan. De voorwaarden voor de toekomstige invulling van De Lindenhorst leest u in het raadsbesluit van 12 mei 2020.

De herontwikkeling van De Lindenhorst is een project vanuit de 'versnellingsopgave', die bedoeld is om sneller meer betaalbare woningen te creëren in onze gemeente.

Planning

  • 2022-2023: planuitwerking en participatie herontwikkeling door eigenaar
  • 2023: bestemmingsplan of omgevingsplanprocedure
  • 2024: omgevingsvergunning
  • vanaf 2024: uitvoering herontwikkeling De Lindenhorst
  • vanaf 2025: oplevering woningen

Deze planning is globaal en onder voorbehoud van wijzigingen.

Op de hoogte blijven

De eigenaar van De Lindenhorst, Van Wonen, is in de fase van planuitwerking verantwoordelijk voor de participatie en communicatie naar de belanghebbenden. Bij vragen over de plannen kunt u met hen contact opnemen. De eigenaar heeft een website waar zij over de plannen communiceert: wonenindelindenhorst.nl. Op deze website kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief en u kunt zich als geïnteresseerde registeren voor een woning.

De gemeente Zeist is verantwoordelijk voor de besluitvorming en procedures. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, communiceren wij daarover.