Herontwikkeling voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst

Aan de Verlengde Slotlaan 69 in Zeist staat de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst. Deze locatie is nu verhuurd en is in gebruik voor (gesloten) jeugdzorg. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wil De Lindenhorst verkopen. De voorbereidingen op de verkoop door het RVB start binnenkort. Het RVB is verantwoordelijk voor de planning. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 een nieuwe eigenaar is gevonden voor De Lindenhorst.

De nieuwe eigenaar kan de locatie gaan herontwikkelen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden om medewerking te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan.

Participatierapport (pdf, 581 KB)

Het participatierapport uit 2019 en de brief aan het RVB, behorende bij het raadsbesluit van 12 mei 2020 worden onderdeel van de verkoopdocumenten. Geïnteresseerde kopers weten dus vooraf wat voor de omgeving en de gemeente Zeist de belangrijkste voorwaarden zijn voor de toekomstige invulling van De Lindenhorst.

Naar projectenoverzicht