Huiskamer De Punt

Het pand 'De Punt' aan de Voorheuvel in Zeist gaan we de komende 2 jaar gebruiken als ontmoetingsplek voor inwoners en ondernemers uit het centrum.

Huiskamer voor bewoners centrum Zeist

Al langere tijd is er behoefte aan een 'huiskamer' voor het centrum van Zeist, als ontmoetingsplek voor alle bewoners. Een plek waar men terecht kan met (hulp)vragen, voor informatie, voor een goed gesprek, een kop koffie en activiteiten. Hiervoor gaan we het pand van de voormalige brasserie De Punt gebruiken.

Daarnaast gaat woningcorporatie Woongroen haar sociale huurwoningen in het centrum van Zeist renoveren. Ook voor die bewoners wordt De Punt een ontmoetingsplek. Ze kunnen daar terecht en worden opgevangen om even weg te zijn tijdens de werkzaamheden aan hun woning.

Tenslotte is er gedurende dit onderhoudsproject behoefte aan een centrale overleglocatie tussen Woongroen en hulpverleners. De Punt gaan we ook daarvoor gebruiken.

Renovatie woningen Woongroen

Woningcorporatie Woongroen gaat 351 sociale huurwoningen aan de Achterheuvel, Promenade, Torenlaan en de Heuvel renoveren. Deze werkzaamheden starten in 2025 en worden in fasen uitgevoerd.

Openingstijden

Samen met MeanderOmnium, het Centrum Jeugd en Gezin, het Sociaal Team en het wijkteam zijn we aan het kijken hoe de openingstijden van huiskamer De Punt eruit gaan zien. Zodra we meer weten vermelden we dat hier.

Meer informatie

Als u meer wilt weten of als u een vraag heeft, dan kunt u terecht bij de wijkmanager centrum.