Dorpsontwikkeling Austerlitz

Austerlitz wil een compleet dorp zijn met een beperkte groei tot maximaal 2.000 inwoners. De bouw van woningen is nodig om de huidige voorzieningen op termijn in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Daarnaast zorgt nieuwbouw ervoor dat huidige inwoners kunnen doorstromen naar een andere woning binnen het dorp. Om deze doelen te realiseren is een dorpsplan (pdf, 132 KB) opgesteld.

Naar projectenoverzicht