Nieuwe toekomst voor Utrechtseweg Noord

De Utrechtseweg Noord is dé entree van Zeist voor het verkeer vanaf de kant van Utrecht. In de komende jaren komt hier een aantal panden leeg te staan en dat biedt mogelijkheden. Het is voor de gemeente én inwoners een goede kans om te onderzoeken hoe we het gebied mooier en aantrekkelijker kunnen maken. Met als doel: een omgeving waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. En met een uitstraling die past bij de prachtige, monumentale buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande.

Samen met geïnteresseerden en belanghebbenden hebben wij daarom een gebiedsvisie voor de Utrechtseweg Noord gemaakt.

Planning

De plannen voor elk deelgebied worden apart uitgewerkt in een 'definitief ontwerp'. Het definitief ontwerp bevat ook een plan voor het onderhoud van het gebied. De uitvoering gebeurt in fases.

Uitvoering plannen deelgebieden

  • 2020: start werkzaamheden Pestersbosje
    • De dringendste werkzaamheden worden opgepakt.
    • De restauratie van het park loopt daarna nog enkele jaren door, omdat het groen heel geleidelijk moet worden omgevormd.
  • na uitvoering plannen Rabobank en Eikenstein: uitvoering werkzaamheden aan Laan van Eikenstein

Het definitieve ontwerp van de openbare ruimte en de uitvoering van de werkzaamheden worden in samenhang met de particuliere ontwikkelingen uitgevoerd. Ook omwonenden en belanghebbenden worden betrokken bij de planuitwerking.

Naar projectenoverzicht