Nieuwe toekomst voor Utrechtseweg Noord

De Utrechtseweg is een belangrijke en beeldbepalende toegangsweg van Zeist. De weg rijgt als een kralensnoer verschillende gebieden en functies aaneen. Het noordelijk deel van de Utrechtseweg gaat de komende jaren veranderen. Een aantal grote locaties aan de weg wordt herontwikkeld. Dit biedt de gemeente en inwoners een goede kans om te onderzoeken hoe we het gebied mooier en aantrekkelijker kunnen maken. Met als doel: een omgeving waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren. En met een uitstraling die past bij de prachtige, monumentale buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande. 

Uw reactie

Graag horen wij uw reactie op de gepresenteerde aanpassingen in het definitief ontwerp, waarover het college van burgemeester en wethouders nog een besluit moet nemen. Op basis van de reacties kijken wij welke aanpassingen er nog nodig zijn aan het definitief ontwerp. Het definitief ontwerp van het Groene Raamwerk en Pestersbosje wordt in december aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming aangeboden.

U kunt op twee manieren uw reactie geven:

  1. Schriftelijk via het reactieformulier. Dit kan tot en met 31 oktober. Uw reactie wordt in dat geval ook gebruikt bij de voorbereiding van de bijeenkomst op 2 november. 
    Geef uw reactie
  2. Door met ons in gesprek te gaan tijdens de bijeenkomst op dinsdagavond 2 november om 19.30 uur in de Sionskerk in Zeist. Aanmelden was mogelijk tot 17 oktober. 

Het is de bedoeling dat u voorafgaand aan de informatieavond de video heeft bekeken. Zo kunnen we snel met elkaar in gesprek gaan over uw reactie op het definitief ontwerp. Een week voor de bijeenkomst ontvangt u een e-mail met daarin informatie over het programma en de coronamaatregelen. 

Kaarten Groene raamwerk Utrechtseweg-Noord (incl pestersbosje)

Naar projectenoverzicht